Čo je API

Čo je API

Čo je API a ako sa využíva v reklame

API je skratka, ktorá pochádza z anglického výrazu “Application Programming Interface”, čo v preklade znamená rozhranie pre programovanie aplikácií. Ide o nástroj, ktorý umožňuje dvom aplikáciám komunikovať medzi sebou.

Využitie API v reklame

API sa stáva kľúčovým nástrojom pre vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie komunikujúce priamo so servermi ako sú Google Ads. Toto rozhranie je obzvlášť užitočné pre efektívnu správu veľkých reklamných účtov, vrátane vytvárania prispôsobených správ, kampaní, zostáv, reklám a kľúčových slov. Vďaka pripojeniu k API môžu vývojári využívať rôzne nástroje pre vytváranie produktových kampaní.

Google Ads a jeho API

Predtým, ako začnete s API od Google Ads, je potrebné získať Google Ads token v nastaveniach MCC účtu a následne vyplniť prihlasovací formulár. Po týchto krokoch získate prístup k testovaciemu rozhraniu a po schválení aj k reálnemu prostrediu.