E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Ponuka práce, osobný asistent

PRÁCA ASISTENT/KA

HĽADÁM ASISTENTA/KU PRE AKVIZIČNÉ AKTIVITY

OPIS PRÁCE

Hľadám asistenta/ku, ktorý/á mi bude pomáhať s činnosťami smerujúcimi k získavaniu nových klientov (akvizícia).

Potrebujem človeka, ktorý sa nebojí telefonovať, dohadovať obchodné stretnutia a systematicky koordinovať komunikáciu s klientami.

HLAVNÉ AKTIVITY

okTVORBA CENOVÝCH PONÚK

okTELEFONOVANIE DO FIRIEM

okPRÁCA S PRIDELENOU DATABÁZOU

okORGANIZOVANIE OBCHODNÝCH STRETNUTÍ

okPRÁCA S EXCEL A CRM SYSTÉMOM TRELLO A POD

POŽIADAVKY

okFLEXIBYLNÝ PRACOVNÝ ČAS MINIMÁLNE 4 HODINY DENNE. PRÁCA SA VYKONÁVA FORMOU HOME OFFICE.

okSKÚSENOSTÍ S TELEFONOVANÍM DO FIRIEM A DOHADOVANIE STRETNUTÍ

okBEZCHYBNÝ PRAVOPIS A ŠTYLISTIKA

okPRÁCA S PC (MS WORD, EXCEL, POWERPOINT)

DRUH SPOLUPRÁCE A MIESTO

okŽIVNOSTENSKÝ LIST

okCELÉ SLOVENSKO, nakoľko spolupráca je formou home office. Komunikovať budeme online a telefonicky. 

ODMENA

okMESAČNÝ FIX 400 EUR za 80 hodín práce + provízie.

okFIXNÁ SUMA POZOSTÁVA  Z ODMENY 5 EUR / HODINA.

okPROVÍZIE OD 10 % DO 20 % Z HODNOTY OBJEDNÁVKY

okMOŽNOSŤ REÁLNEHO ZÁROBKU 900 EUR MESAČNE

ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

okASAP / DOHODOU

okPLATNOSŤ PONUKY KONČÍ 30.7.2024.

ZAUJALA VÁS PRÁCA ASISTENTA?

Pošlite mi svoj životopis.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis