E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

4 spôsoby, ako marketingovo uchopiť spokojného zákazníka

Spokojný zákazník? Ako s ním ďalej pracovať?

Spokojný zákazník? Ako ním podporiť vlastný biznis? Skúsme používať marketingové nástroje „testimonial“. Pojem, ktorý častokrát počúvame i v slovenskom kontexte. Význam?

Marketing spokojného zákazníka. Prostredníctvom webových stránok, propagačných materiálov a iných médií tak ukážeme úspech našej práce sprostredkovaním “výpovede” reálnych zákazníkov. Teda klientov, ktorých sme už v minulosti obslúžili.

Testimonial je veľmi účinný spôsob, ako novému publiku, zákazníkovi, ukázať, že služba / produkt, ktorú si zakúpi, naozaj funguje. Ktoré štyri testimonials najlepšie marketingovo fungujú?

Citácia spokojného zákazníka

Najbežnejší marketing. Získajme referenciu spokojného zákazníka. Ide o zdieľanie jednoduchého, krátkeho posolstva. Príklad?

„Výberom tohto produktu ušetrím čas.“ Výhodou citácie je „údernosť“. Stručné a okamžité vyvolanie emócie u čitateľa, potenciálneho zákazníka.

Nevýhoda? Nie sme schopní sa dostať do hĺbky témy a konkretizovať jednotlivé benefity.

Dôležité! Pri citácii je potrebné uvádzať skutočné meno. Pri business zákazníkoch aj pozíciu vo firme. Tvrdenie podporí aj zverejnená fotografia osoby, ktorá dané vyjadrenie poskytla. Pamätajme však, že v žiadnom prípade si citácie nesmieme vymýšľať a nafukovať.

Príbeh spokojného zákazníka

Referencia vo forme príbehu slúži ako jednoduchá prípadová štúdia. My ľudia príbehom dobre rozumieme a vieme sa ľahko s konkrétnym „hrdinom“ príbehu stotožniť.

Pri tejto forme dbáme, aby štruktúra príbehu bola písaná formou rozprávania. V úvode uvádzame popis situácie, následne prechádzame do konfliktu či zisteného problému a na konci poskytujeme riešenie, ktoré zákazníkovi zakúpený produkt / služba prináša.

Za účelom zvýšenia dôveryhodnosti používame skutočné meno podporené fotografiou.

Video so spokojným zákazníkom

V situáciách, kedy je zákazník spokojný a je aj ochotný odovzdať svoje zážitky formou videa, získame vysokohodnotný materiál a jedinečnú konkurenčnú výhodu s presviedčacím argumentom. To, že referencia má vizuál a ľudský hlas, zabezpečí atraktivitu produktu. Potenciálny zákazník tak vidí skutočného človeka vrátane jeho neverbálneho prejavu. A takáto situácia zohráva veľký význam.

Pri video referencii dbáme na to, aby zákazník rozprával vlastnými slovami. Vyhýbajme sa príprave formulovaného textu. Dôležité je, aby video pôsobilo prirodzene, a tak sa stalo virálnym zdrojom.

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie využívajme u zložitejších alebo technicky náročnejších produktov. V prípadovej štúdii je dobré ukázať na konkrétne aplikácie ponúkaného produktu v praxi. Nutné je aj pracovať s konkrétnymi číslami, dátami, faktami a štatistikami.

Prípadové štúdie je ideálne poskytovať na rôznych úrovniach detailoch a zložitosti. Týmto prístupom dokážeme osloviť rôzny potenciál a cieľové skupiny, ktoré majú v obore rozličné úrovne informácií a odbornosti.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis