E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Webináre. Ako na tento funkčný marketingový nástroj?

Webináre. Ako na tento funkčný marketingový nástroj?

Webináre sú výkonným marketingovým nástrojom v súčasnej digitálnej stratégii. Ide o účinný spôsob, ktorým vytvárame a udržiavame vzťahy s klientmi a zvyšujeme hodnotu vlastnej značky.
Podľa správy zverejnenej v InsideSales.com, webináre dosahujú priemerne 40 – 50 % registrácií z cieľového publika a 20 až 30 % registrovaných osôb sú webinárov zúčastňuje. Ako efektívne využiť tento nástroj vo svojej marketingovej stratégii?

Výber správnej témy a formátu pre webináre

Voľba správnej témy a formátu je základom pre úspech akýchkoľvek webinárov. Ako na to? Nájdeme tému, ktorá má pre našu cieľovú skupinu hodnotu. Je dôležitá a trendy. Má byť prepojená s produktami, ktoré ponúkame, aby sme boli schopní vyzdvihnúť aj vlastnú odbornosť a zároveň poskytnúť skutočnú hodnotu účastníkom.

Pri výbere témy sa snažte odpovedať na nasledujúce otázky

 • Ktoré problémy alebo otázky vaša cieľová skupina najčastejšie rieši?
 • Aké informácie alebo vedomosti môžete poskytnúť, aby ste im pomohli tieto otázky vyriešiť?
 • Aké sú aktuálne trendy alebo témy v oblasti, ktorú pokrývate a ako o nich môžete hovoriť vo svojom webinári?
Formát webinára má byť prispôsobený cieľovej skupine a téme obsahu. Viete sa rozhodnúť pre jednoduchú prezentáciu, panelovú diskusiu, workshop alebo dokonca kombináciu týchto formátov.

Pri výbere formátu sa snažte odpovedať na nasledujúce otázky

 • Ktorý formát bude najlepšie fungovať pre typ informácií, ktoré plánujete zdieľať?
 • Ktorý formát je najpríjemnejší pre vašu cieľovú skupinu?
 • Aký formát najlepšie vyhovuje vašim schopnostiam ako prezentéra?
Nakoniec, nezabúdajme na využitie interaktívnych prvkov, ako sú ankety, otázky a odpovede alebo chat, aby ste zvýšili angažovanosť účastníkov a poskytli im príležitosť aktívne participovať na webinári. Zároveň by mali byť webináre v takom rozsahu, aby ste zabezpečili možnosť udržať pozornosť účastníkov po celú dobu trvania. Príliš dlhé webináre sú únavné a vedú k strate záujmu. Výber správnej témy a formátu môžete teda považovať za to naj, čím dosahujete úspech.

Do akej miery poskytnúť hodnotu

Webináre sú viac ako len platformou na predaj vašich produktov alebo služieb. Sú príležitosťou ukázať účastníkom, prečo by mali mať záujem o to, čo ponúkate, a to poskytnutím hodnotných informácií a poradenstva, ktoré môžu okamžite využiť v ich situáciách. Hodnota, ktorú poskytujete vo svojich webinároch, môže mať rôzne formy. Napríklad:
 1. Praktické rady a tipy: Vaši účastníci by mali odísť z webinára s pocitom, že sa niečo naučili a získali nové schopnosti, ktoré môžu okamžite využiť. Praktické tipy a triky, ktoré súvisia s vaším produktom, službou alebo oblasťou pôsobenia, môžu byť nesmierne hodnotné pre účastníkov.
 2. Exkluzívne alebo jedinečné informácie: Ak môžete poskytnúť informácie, ktoré účastníci inde nenájdu, pravdepodobne budú mať záujem o účasť na webinári. Toto môže zahŕňať prieskumy, štúdie, rozhovory s odborníkmi alebo dokonca exkluzívne novinky o vašej firme alebo produkte.
 3. Možnosti vzdelávania a rastu: Mnoho ľudí sa zúčastňuje webinárov s cieľom zvýšiť svoje odborné vedomosti a zručnosti. Ak môžete ponúknuť vzdelávacie príležitosti, ako sú workshopy alebo tréningy, alebo dokonca poskytnúť účastníkom certifikát o absolvovaní, môže to zvýšiť hodnotu vášho webinára.
 4. Možnosť siete a komunity: Webináre môžu byť aj platformou pre účastníkov, aby sa spojili s ostatnými v ich oblasti, vymenili si názory alebo nadviazali nové profesionálne vzťahy. Poskytnutie času na networking alebo otvorenú diskusiu môže byť pre mnohých účastníkov hodnotné.
Poskytnutie úžitku účasti musí byť kľúčovým cieľom vašej stratégie webinárov.

Ako na interakciu s účastníkmi

Interakcia s účastníkmi je zásadná pre úspech akéhokoľvek webinára. To vytvára dynamickejšie a zapamätateľnejšie zážitky pre účastníkov a pomáha tak zvýšiť ich angažovanosť a pochopenie obsahu, ktorý prezentujete. Tu je niekoľko spôsobov, ako viete vytovriť interakciu počas webinára:
 1. Otázky a odpovede (Q&A): Q&A sekcie umožňujú účastníkom položiť otázky a získať priame odpovede. Tak máte priestor vysvetliť akékoľvek nejasností, poskytnúť dodatočné informácie a umožniť účastníkom pocit, že sú aktívnou súčasťou webinára. Podľa štúdie ON24 očakáva až 92 % účastníkov, že sa budú môcť pýtať.
 2. Ankety a kvízy: Ankety a kvízy sú efektívnym spôsobom, ako zapojiť publikum a získať spätnú väzbu v reálnom čase. Môžu byť použité na testovanie pochopenia, získanie ich názorov na konkrétne témy, alebo jednoducho na udržanie pozornosti.
 3. Diskusie a komentáre: Povzbudenie účastníkov, aby sa zapojili do diskusie alebo zanechali komentáre rovnako zvýši interakciu. To je obzvlášť užitočné pri diskusných paneloch alebo workshope, kde je cieľom podporovať výmenu názorov a nápadov.
 4. Interaktívne demo alebo workshopy: Interaktívne demo alebo workshopy, kde účastníci môžu v praxi vyskúšať nové nástroje.
 5. Chat a sociálne médiá: Či už to je prostredníctvom integrovaného chatu vo webinárovej platforme alebo prostredníctvom sociálnych médií, poskytnite miesto, kde účastníci môžu komunikovať  ako s vami, tak aj s ostatnými účastníkmi. Viete tak vytvoriť prirodzený networking.

Efektívna propagácia

Promovanie webinára je dôležitý krok pre dosiahnutie vysokého počtu účastníkov. Správne využívanie rôznych kanálov a techník zvýši povedomie o organizovaní eventu a priláka nových účastníkov. Tu sú stratégie, ktoré používať:
 1. E-maily: E-mail marketing je tradičným a stále efektívnym spôsobom propagácie webinárov. Vytváranie atraktívnych pozvánok, upomienok a follow-up e-mailov dokáže byť veľmi účinné. Podľa štúdie GoToWebinar, streda a štvrtok ráno sa považujú za optimálny čas na odoslanie pozvánok k webinárom.
 2. Sociálne médiá: Sociálne médiá sú tiež výkonným nástrojom na šírenie slova o webinári. Zdieľajte podrobnosti a odkazy na registráciu vo vaších sociálnych kanáloch a povzbudzujte ostatných, aby to urobili tiež. Môžete vytvoriť špeciálne hashtagy, aby ste mohli sledovať a podporovať konverzáciu okolo vašej témy.
 3. Webové stránky: Vaša webová stránka je ďalším dôležitým miestom pre propagáciu. Uistite sa, že informácie o webinári sú viditeľné a jednoduché na nájdenie. Vytvorte špeciálnu stránku alebo sekciu venovanú webinárom, kde môžu návštevníci nájsť všetky podrobnosti a registrovať sa.
 4. Spolupráca s partnermi: Spolupráca s partnermi alebo influencermi vo vašom odvetví je tiež účinný spôsobom pre zvýšenie povedomia. Zasiahnete tak širšie publikum a zvýšite dôveryhodnosť webinárov.
 5. Platená reklama: Platená PPC reklama a reklama na sociálnych médiách nesme chýbať. Je to výborný kanál ako cieliť na relevantný segment potenciálnych zákazníkov.

Nasledujúci krok po webinári

Výstupy z webináru nekončia jeho ukončením. Práve naopak, kroky, ktoré urobíte po skončení webináru ovplyvnia jeho úspech a ROI (návratnosť investícií). Nasledujú niektoré stratégie, ktoré odporúčam používať:
 1. Poskytnutie obsahu po webinári: Po skončení webinára by ste mali poskytnúť účastníkom prístup k prezentáciam, nahrávke webinára a ďalším zdrojom, ktoré budú pre nich užitočné. Tieto materiály nielenže poskytujú hodnotu účastníkom, ale tiež slúžia ako nástroj na generovanie možných leadov od potenciálnych zákazníkov.
 2. Follow-up e-maily: Po skončení webináru by ste mali odoslať účastníkom follow-up e-mail. Tieto e-maily môžu obsahovať odkazy na materiály, poďakovanie za účasť a informácie o budúcich webinároch alebo iných eventoch.
 3. Analýza a hodnotenie: Je dôležité zhodnotiť úspech analyzovaním údajov a spätnej väzby účastníkov. Pozrite sa na metriky ako účasť, angažovanosť účastníkov a konverzné miery. Tieto informácie pomôžu vylepšiť budúce webináre.
 4. Plánovanie ďalších krokov: Na základe výsledkov a spätnej väzby z webinára by ste mali plánovať ďalšie kroky. Mohlo by to zahŕňať naplánovanie ďalšieho webinára, vytvorenie dodatočného obsahu na základe otázok účastníkov, alebo vypracovanie stratégie na maximalizáciu konverzie.

Pamätajte, že webinár je iba jedným krokom v dlhodobej stratégii v online marketingu. To, čo robíte po skončení webinára má rovnako veľký, ak nie väčší vplyv na jeho celkový úspech.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis