E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Ako optimalizovať web pre vyhľadávače po Google Update 2024

Ako optimalizovať web pre vyhľadávače po Google Update 2024

Google update, marec 2024. V súčasnej dobe sa digitálny priestor stretáva s výzvami spojenými so spamom a nekvalitným obsahom, ktorý negatívne ovplyvňuje užívateľskú skúsenosť pri vyhľadávaní na internete.

Tento článok sa zameriava na inovatívne prístupy k riešeniu týchto problémov po Google update, ktorého nosná myšlienka je poskytnúť užívateľom vyhľadávačov presnejšie informácie a minimalizovať zobrazenie nekvalitného obsahu.

Aktivity google, ktoré zlepšujú vyhľadávanie

S cieľom vyriešiť problémy spojené s nekvalitným obsahom google prijíma viacero kľúčových zmien, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu vyhľadávaných výsledkov.

Medzi tieto iniciatívy patrí:

 1. Algoritmické vylepšenia hodnotiacich systémov: Google smeruje k implementácii algoritmických vylepšení v základných hodnotiacich systémoch, aby poskytol zvýšenú relevanciu a užitočnosť informácií a súčasne znížili podiel neoriginálneho obsahu vo výsledkoch vyhľadávania.

 2. Aktualizácia politík proti spamu: Na základe nových poznatkov a trendov v oblasti tvorby obsahu, google aktualizuje politiku proti spamu s cieľom účinne bojovať proti zneužívaniu vypršaných domén.

Stratégie na znižovanie nekvalitného a neoriginálneho obsahu

V priebehu roka 2022 google zintenzívnil úsilie v oblasti ladenia hodnotiacich systémov pre obsah s cieľom znížiť zobrazovanie nekvalitného a neoriginálneho obsahu vo vyhľadávaní.

Na základe získaných poznatkov vydal aktualizáciu, ktorá je zameraná na:

 • Lepšie pochopenie témy, kedy sú webové stránky pre užívateľov málo prínosné, poskytujú nízku užívateľskú skúsenosť alebo sú zamerané primárne pre vyhľadávače a nie pre nás ľudí.
 • Identifikáciu webových stránok, ktoré sú vytvorené s cieľom zodpovedať špecifickým vyhľadávacím dopytom bez poskytnutia hodnotného obsahu.

Tieto aktualizácie majú prispieť k zníženiu množstva nekvalitného obsahu vo výsledkoch vyhľadávania a zároveň zvýšiť návštevnosť užitočných a kvalitných webových stránok. Inými slovami, dostať kvalitné web stránky do popredia.

Boj proti spamu

Dlhodobá politika google proti používaniu AI na generovanie nekvalitného alebo neoriginálneho obsahu bola aktualizovaná s cieľom riešiť sofistikovanejšie metódy tvorby obsahu v mierke.

Táto politika teraz zahŕňa opatrenia proti obsahu, ktorý je vyrábaný s cieľom manipulovať vyhľadávanie bez ohľadu na to, či je obsah vytvorený AI modelom, ľuďmi, alebo kombináciou .

Týmto krokom posilňujeme schopnosť bojovať proti nekvalitnému obsahu, ktorý má malú alebo až žiadnu pridanú hodnotu a je vytvorený so zámerom ovplyvniť výsledky vyhľadávania.

Zneužívanie reputácie webových stránok

Google identifikoval problém, kedy webové stránky s dobrou autoritou, povesťou, môžu obsahovať nekvalitný obsah, ktoré je poskytovaný tretími stranami,  kde prostredníctvom tohto obsahu sa snažia umelo zneužiť silnú reputáciu hostiteľskej stránky pre vlastný prospech.

Tento typ obsahu, ktorý často nesúvisí s hlavnou témou stránky a je vyrábaný rovnako s cieľom manipulovať vyhľadávanie je už považovaný za spam.

Cieľom zavedenie týchto politík je ochrániť užívateľov pred zmätočným alebo zavádzajúcim obsahom, ktorý by mohol ovplyvniť ich dôveru vo vyhľadávané informácie.

Zneužívanie expirovaných domén

Ďalší vyriešený problémom, s ktorým google sa snažil vysporiadať bolo využívanie domén, ktoré expirovali.

Tieto domény boli často kupované za účelom opätovného používania s primárnym zámerom zvýšiť hodnotenie vyhľadávania nekvalitného alebo neoriginálneho obsahu.

Ako opatrenie proti tomuto zneužívaniu bola tiež vydaná aktualizácia a domény, ktoré boli zakúpené a opäť nasadené s “umelým” obsahom, ktorého jediný cieľ je manipulovať vyhľadávania je už klasifikovaný ako spam.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis