E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Ako zvýšiť záujem zákazníkov o kávu pomocou sociálnych médií?

Ako zvýšiť záujem zákazníkov o špeciálnu kávu pomocou sociálnych médií?

Špeciálna káva je káva, ktorá spĺňa vysoké štandardy kvality a udržateľnosti. Je to káva, ktorá ponúka jedinečný zážitok z chuti, arómy a má príbeh o tom, odkiaľ pochádza, ako bola pestovaná

spracovaná a pražená, kto sa o ňu staral a ako ju pripravil.

Ak sa zaoberáte predajom alebo podávaním takejto kávy, určite chcete, aby zákazníci vedeli o tomto príbehu. Chcete, aby sa s ním stotožnili a aby sa stali vernými fanúšikmi ku značky. Ako to dosiahnuť? Jednou z možností je využiť sociálne médiá.

Sociálne médiá sú dnes jedným z najpopulárnejších a najefektívnejších nástrojov na komunikáciu s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi. Umožňujú nielen prezentovať produkty a služby, ale aj budovať vzťahy a interakciu s publikom. Sociálne médiá umožňujú zbierať spätnú väzbu a monitorovať spokojnosť zákazníkov.

Ale ako vytvoriť obsah, ktorý priťahuje pozornosť a vyvolávať záujem? Aký typ obsahu je najvhodnejší pre segment trhu s kávou?

Na tieto otázky sa pokúsili odpovedať Cristina Radu, Mihaela Constantinescu a Alexandru Ion Olteanu vo svojej štúdii “Using the Right Content on Social Media to Enhance Consumer Engagement”.

Títo autori sa zamerali na analýzu vplyvu štyroch typov obsahu na sociálnych médiách a na angažovanosť spotrebiteľov: propagačný, informačný, zábavný a interaktívny.

 1. Propagačný obsah má za cieľ presvedčiť zákazníkov o výhodách alebo hodnote produktu alebo služby.
 2. Informačný obsah poskytuje užitočné alebo zaujímavé informácie o produkte alebo službe.
 3. Zábavný obsah má za cieľ pobaviť alebo potešiť zákazníkov.
 4. Interaktívny obsah podporuje zapojenie alebo spoluprácu zákazníkov.

Ako metódu výskumu použili autori marketingový experiment na Facebooku a Instagrame, kde počas dvoch týždňov pravidelne zverejňovali obsah súvisiaci so špeciálnou kávou. Zbierali údaje o angažovanosti spotrebiteľov, ako sú lajky, komentáre, zdieľania a prekliky. Výsledky analyzovali pomocou štatistických metód.

Zistili, že interaktívny obsah mal najvyššiu úroveň angažovanosti. Ďalej nasledoval zábavný, informačný a propagačný.

Čo to znamená? Zákazníci najviac reagovali na content, ktorý ich vyzýval k nejakej akcii. Napríklad k odpovedi na otázku, hlasovanie v ankete, k zúčastneniu sa súťaže alebo k vytvoreniu vlastného obsahu.

Zábavný obsah, ako napríklad vtipy, memečka, citáty alebo kuriozity, taktiež vyvolával pozitívne emócie a sympatie. Informačný obsah, ako sú fakty, rady, recepty alebo recenzie, bol tiež hodnotený ako užitočný a zaujímavý.

Propagačný obsah vo forme ponuky na zľavu alebo udalosti, mal najmenšiu angažovanosť, pretože bol vnímaný ako príliš komerčný a neosobný.

Autori porovnali svoje zistenia s odbornou literatúrou o obsahu na sociálnych médiách a zistili, že existujú rôzne názory na efektivitu jednotlivých druhov obsahu. Niektorí tvrdia, že propagačný obsah je najefektívnejší, zatiaľ čo iní naznačujú, že informačný alebo zábavný obsah dokáže vyvolať vyššiu angažovanosť.

Autori tejto štúdie navrhujú, že efektivita obsahu na sociálnych médiách závisí od odvetvia, cieľovej skupiny a celkových marketingových cieľov.

Štúdia má aj niektoré obmedzenia, ako napríklad malú veľkosť vzorky a obmedzenú pokrytie oblasti. Autori odporúčajú, aby budúce výskumy boli vykonané s väčšou veľkosťou vzorky a v iných oblastiach činnosti, aby sa porovnali výsledky. Autori tiež navrhujú, aby budúce výskumy zohľadňovali sezónnu zložku, pretože to je rovnako ovplyvňujúci faktor na dosiahnuté výsledky.

Celkovo štúdia poskytuje cenné poznatky pre marketérov o dôležitosti používania správneho obsahu na sociálnych médiách, ak chcete zvýšovať angažovanosti spotrebiteľov. Autori uvádzajú, že interaktívny obsah je najefektívnejší pre odvetvie kávy, čo však nemusí platiť pre iné odvetvia. Štúdia na záver zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu na relevantnú a správnu identifikáciu obsahu pre rôzne odvetvia a cieľové skupiny.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis