Čo je ROI

Podrobný prehľad o návratnosti investícií. Return on Investment, (ROI), je kľúčovým ukazovateľom, ktorý sledujú podniky na presné hodnotenie efektivity ich online marketingových aktivít.

Definícia cieľov a konverzií

Jedným z prvých krokov pri plánovaní akéhokoľvek marketingového projektu je definícia jeho cieľov. Ciele by mali byť SMART, teda špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo obmedzené. Napríklad, môžete chcieť zvýšiť návštevnosť na vašej webovej stránke o 20 % počas nasledujúcich troch mesiacov, alebo zvýšiť počet odoberateľov vášho newsletter o 15 % do konca kvartálu.

Konverzie sú kľúčovým ukazovateľom úspešnosti vašich marketingových aktivít. V kontexte online marketingu konverzia predstavuje akciu, ktorú chcete, aby váš cieľový používateľ vykonal. To môže byť rôzne. Od nákupu produktu, registrácie na webovej stránke, stiahnutia e-book knihy, vzhliadnutie videa, zdieľania obsahu na sociálnych sieťach a iné.

Pokiaľ chceme merať účinnosť našich marketingových aktivít, je nevyhnutné definovať, čo pre nás znamená úspech. V online marketingu je to často spojené s konverziami. Aké konkrétne konverzie sledujeme, záleží na našich obchodných a marketingových cieľoch.

Výhodou online marketingu je, že množstvo týchto konverzií je možné presne sledovať a kvantifikovať, čo nám umožňuje pochopiť, ako sa naše marketingové investície premenili na výsledky. Sledovaním konverzií získavame cenné údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť správaniu sa našich zákazníkov a efektívnosti našich marketingových stratégií. Tieto údaje potom môžeme využiť na ďalšiu optimalizáciu a zlepšenie našich marketingových aktivít.

Výpočet investícií

Presné zmapovanie všetkých investícií do online marketingu je kľúčové pre správne určenie návratnosti investícií (ROI). Investície nie sú obmedzené len na priame náklady na reklamné kampane, ale zahŕňajú širokú škálu položiek, ktoré by mohli byť ľahko prehliadnuté.

 • Reklamné náklady: Toto zahŕňa náklady na PPC kampane, sociálne médiá, affiliate marketing, náklady na reklamu v emailových bulletinoch a iné náklady na reklamu.
 • Náklady na návrh a údržbu webovej stránky: Zahŕňa náklady na doménu, hosting, návrh webovej stránky, pravidelnú údržbu a aktualizácie.
 • Tvorba obsahu: Tento aspekt zahŕňa náklady na výrobu textových, obrazových, video alebo audio obsahov, blogových príspevkov, infografík a ďalšieho obsahu pre vaše marketingové kanály.
 • SEO optimalizácia: Náklady na optimalizáciu pre vyhľadávače môžu zahŕňať náklady na nástroje, služby, externých konzultantov alebo interných zamestnancov.
 • Sociálne média: Čas a prostriedky investované do správy sociálnych médií, tvorby príspevkov, interakcie s fanúšikmi a sledovania výkonnosti.
 • Interné náklady: Tieto zahŕňajú čas zamestnancov strávený plánovaním, implementáciou a analýzou marketingových kampaní, marketingových manažérov a ďalších zamestnancov, ktorí sa podieľajú na marketingových aktivitách.

Pri výpočte investícií je dôležité zahrnúť všetky tieto náklady, aby ste mali presný obraz o tom, koľko peňazí ste skutočne investovali do svojich marketingových aktivít. Výsledný údaj potom poslúži ako základ pre výpočet ROI a pomôže vám lepšie pochopiť efektívnosť vašich marketingových snáh.

Meranie výsledkov

Sledovanie a analýza dát z vašich online marketingových kampaní je nevyhnutnou súčasťou procesu hodnotenia ich úspešnosti. Existuje množstvo nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť získať podrobné informácie o výsledkoch vašich marketingových snáh.

 • Google Analytics: Tento nástroj je základom pre mnohé online marketingové kampane. Ponúka komplexné informácie o návštevnosti vašej webovej stránky, zdrojoch návštevnosti, správaní návštevníkov a konverziách. Google Analytics umožňuje sledovať, ako sa návštevníci pohybujú na vašej webovej stránke, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a koľko času na nich strávili.
 • Facebook Insights: Ak používate Facebook pre svoje marketingové aktivity, Facebook Insights je neoceniteľným nástrojom pre sledovanie úspešnosti vašich príspevkov a reklám. Poskytuje podrobné informácie o dosahu, angažovanosti, demografických údajoch o vašich fanúšikoch a ďalších metrikách.
 • Nástroje na sledovanie emailovej kampane: Tieto nástroje vám môžu poskytnúť dôležité metriky, ako je miera otvorenia emailov, miera kliknutí (CTR), miera odhlásenia sa od odberu a konverzie.
 • Nástroje na sledovanie sociálnych médií: Tieto nástroje môžu sledovať údaje o dosahu, angažovanosti, zdieľaní, komentároch a iných interakciách na rôznych sociálnych médiách.

Získané údaje môžete potom použiť na výpočet ROI a určenie, ktoré z vašich marketingových aktivít sú najefektívnejšie. Je dôležité pravidelne sledovať a analyzovať tieto údaje, aby ste mohli pružne reagovať na zmeny a optimalizovať svoje marketingové aktivity.

Výpočet ROI

ROI sa vypočíta pomocou jednoduchej formuly: (Zisk z investície – Náklady na investíciu) / Náklady na investíciu. Toto číslo následne vynásobíme 100, aby sme získali percentuálny výsledok.

Príklad pre výpočet ROI

Predstavme si, že máte e-shop so športovým oblečením. Na propagáciu svojho produktu ste sa rozhodli využiť Facebook reklamu a emailový marketing.

 • Facebook Reklama: Predpokladajme, že ste na Facebook reklamu investovali 1000 €. Táto kampaň priniesla 50 nákupov s celkovým príjmom 2000€. ROI vypočítame nasledovne:

ROI = ((Zisk z investície – Náklady na investíciu) / Náklady na investíciu) * 100 ROI = ((2000€ – 1000€) / 1000€) * 100 = 100%

 • Na Emailový Marketing ste vynaložili 500€, ktoré vygenerovali 30 nákupov s celkovým príjmom 1 200€. Výpočet ROI je nasledovný:

ROI = ((1200€ – 500€) / 500€) * 100 = 140%

Porovnaním týchto dvoch čísel zistíte, že emailový marketing v tomto príklade prináša lepšiu návratnosť investícií. Tieto informácie môžu byť základom pre rozhodnutie o prerozdelení marketingových prostriedkov v prospech emailového marketingu.

Interpretácia a optimalizácia

Interpretácia ROI vám pomôže pochopiť, ktoré marketingové aktivity sú najefektívnejšie a kde by ste mohli prerozdeliť svoje prostriedky pre dosiahnutie lepších výsledkov. Optimalizácia je neustály proces, preto je dôležité pravidelne sledovať a hodnotiť výsledky.

Ďalšie odporúčané zdroje

HubSpot (2021) – HubSpot ponúka množstvo užitočných návodov a článkov o digitálnom marketingu, vrátane analýzy ROI. [https://blog.hubspot.com/]

Hootsuite (2021) – Hootsuite je ďalší zdroj, ktorý ponúka podrobné informácie o sledovaní a analýze ROI v sociálnych médiách. [https://blog.hootsuite.com/]

Záver

Analyzovanie ROI vo vašom online marketingu je dôležitým procesom, ktorý vám umožní pochopiť efektívnosť vašich marketingových aktivít. Táto metrika vám môže poskytnúť hodnotné informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o budúcich marketingových stratégiách a investíciách.

Či už sa rozhodnete pre PPC reklamu, SEO, sociálne médiá alebo emailový marketing, porozumenie ROI vám pomôže maximalizovať hodnotu vašich marketingových investícií.

Hodnotenie: 4.2/5. Počet vyjadrených názorov: 20

Recommended Posts