E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Šesť marketingových nástrojov, ktoré prinášajú zákazníkov

Marketingové nástroje, ktoré privedú zákazníkov

Marketingové nástroje, ktoré dlhodobo prinášajú zákazníkov. Ako s nimi pracovať? Sociálne siete, newsletter, marketing influencerov, blogy a odporúčania zákazníkov.

Pomocou týchto 6 nástrojov vám narastú obchody. Ako s nimi konzistentne narábať?

Vedeli ste, že až 40 % Slovákov na internete nakupuje v priemernej hodnote od 100 do 500 Eur? Štatistická analýza FinGo ukazuje, že v kamenných predajniach už priemerne míňame menej peňazí ako v on-line prostredí. Z celkových tržieb zaplatených nákupov tvorí 82 % obratov v domácich e-shopoch.

Svetové ekonomické fórum zverejnilo štúdiu, ktorá informuje, že 68 % nákupov tvoria odevy a športový tovar. Na nákupy pre domácnosť míňame 41 % a do spotrebnej elektroniky dávame 25 % finančných zdrojov.

Novým trendom sa stáva nákup potravín. V roku 2019 si online nákup zvolilo 23,5 % obyvateľstva, pričom v roku 2020 táto vzorka narastá až na 37 %. Priemerná platba jedného nákupu je 45 Eur.

Marketingové nástroje na maximum

Dostatočné množstvo kontaktov na potenciálnych zákazníkov je základom akéhokoľvek úspešného marketingového nástroja a prežitia v obchode. Môžeme disponovať produktom, ktorý má tie najlepšie vlastnosti. Ale čo z toho, ak o ňom naša cieľová skupina nebude vedieť? Aká je šanca na úspech, dlhodobý úspech? Som presvedčený, že veľmi mizivá.

Zamýšľate sa nad tým, ako získavať viac kvalitných kontaktov na relevantných potenciálnych kupujúcich? Zahrňme týchto šesť overených nástrojov do stratégie a získame tak kvalitný zdroj na nových zákazníkov.

Marketing na sociálnej sieti

Podľa severu Sales and Marketing, sociálne siete ako LinkedIn, Facebook, Instagram, sú extrémne mocný a funkčný zdroj na získavanie potenciálnych kontaktov aj pre rok 2021.
Nie je to však tak, že zaplatíme reklamu a ostávame s očakávaním návalu objednávok. To by bolo jednoduché.

Práca so sociálnou sieťou má byť vytrvalá a systematická. Aktivity na nej cielime na konkrétne persóny, analyzujeme chovanie publika a meníme stratégie. Ide o formu komunikácie za účelom zdieľania posolstva pre verejnosť. A čo je dôležité, komunikácia musí pre čitateľov dlhodobo prinášať pridanú hodnotu. Ideálne takú, ktorá formou zábavy informuje a dokáže vyvolávať rôzne emócie.

Každý z nás je pre určitý trhový segment potenciálny zákazník. A čo očakávame od firmy, ktorú začíname sledovať? Nič iné ako uspokojovanie vlastných túžob po relevantných, hodnoverných a „podpultových“ informáciách.

Vedeli ste, že podľa štatistického úradu SR máme v našej krajine 1 852 059 domácností? To je všetko zdroj platiacich zákazníkov, ktorí nakupujú za peniaze. Z toho koncom roku 2020 malo prístup na internet až 85,8 % z nich. Máte prehľad, koľko % z celkového trhu tvoria práve vaši zákazníci?

Newsletter, overený marketingový nástroj

Odber noviniek, ktorý možno chápať ako direct marketing, je stále vynikajúci marketingový nástroj a extra funkčný spôsob, ako pravidelne oslovovať úzko vymedzenú cieľovú skupinu. S potenciálnymi zákazníkmi, ktorí sú našou kúpnou silou, komunikujeme pomocou e-mailov na najvyššej úrovni.

Dôležité! Informácie, ktoré zdieľame e-mailom formou newsletters, musia obsahovať VYSOKÚ informačnú a pridanú hodnotu. Ak nenaplníme náročné očakávania zákazníkov, nastane odhlásenie z mailing zoznamov. A je takmer isté, že takýto kontakt do databáz už nedostaneme.

Kvalitný e-mailing má odpovedať na otázky, ktoré môžu zákazníka zaujímať v procese výberu a rozhodovania sa v rôznych nákupných cykloch.

Marketing Influencerov

Influenceri môžu mať v množstve prípadov naozaj silný vplyv a ich názor má pre vymedzenú skupinu významnú hodnotu. Avšak pozor, daného influencera, vrátane jeho osobnostnej povahy, je dôležité  pre spoluprácu vyberať veľmi obozretne. Pretože práve táto persóna nám vie pomôcť, ale aj uškodiť.

Blog

Pravidelné blogovanie, podobne ako novinky v newsletter, musí čitateľovi prinášať vysokú informačnú hodnotu. Podľa nástroja na vyhľadávanie blogov Technoratti až 77 % užívateľov číta blogy.

A blog má priamu schopnosť ovplyvniť naše spotrebiteľské správanie. Podľa štatistík, ktorých dáta sa zaoberali témou, koľko času trávia ľudia na internete, v r. 2012 týždenne ľudia trávili 4,2 hodín konzumáciou obsahu sociálnych médií. Aktuálne dáta k roku 2021 nemáme, ale môžeme s istotou predpokladať, že tie čísla sú rastúce.

Aké prínosy má blog pre čitateľa

 • Prinášať potrebné informácie práve v čase, kedy ich návštevník webu potrebuje.
 • Zvyšovať povedomie o značke, zviditeľnenie a budovanie mena v konkurenčnom prostredí.
 • Dlhodobé budovanie databáz potenciálnych zákazníkov a vytvorenie pevnej základne.

Spolupráca s inými webmi a projektmi

Originálna a nápaditá spolupráca s inými značkami, webmi, väčšinou prináša pre subjekty silnejšie povedomie o značkách a produktoch. Takýto barter môže dodávať určitú prestíž v závislosti od marketingového nastavenia. Myslime na to, že spolupráca má mať pre zákazníkov skutočný prínos. Musí vykazovať známky pozitívneho dopadu a vytvárať záujem o naše produkty.

Odporúčania od zákazníkov

Častokrát zabudnutá forma, ktorá prináša tie najkrajšie obchody. Vytvorme pre spokojných zákazníkov program benefitov, aby mali motiváciu nám ďalej odporučiť ich vlastný okruh známych a priateľov. Priemerne jeden dospelý človek má dosah na 120 ľudí. Požiadajme ho, aby im o nás povedal. Obe strany si tak pripíšu dohodnutú výhodu.

Pamätajme, že ak referenciu necháme iba na zákazníkov bez výzvy k akcii, je takmer nulová pravdepodobnosť, že nás začnú odporúčať ďalej. Odporúčania si aktívne pýtajme rôznou formou, elektronicky, osobne, či inou kreatívnou komunikáciou.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis