Konkurencia na trhu? Vďaka čomu je úspešnejšia? Mám na vás otázku: čo myslíte, prečo sa niektoré firmy stanú jednotkami vo svojom biznise, kým iné sotva prežívajú?

Ak tvrdíme, že o úspechu rozhoduje unikátnosť výrobku či služby, znalosť trhu a kvalitný tím, technologické know-how, alebo financovanie, máme z časti pravdu. Doplním však, že rovnako dôležitým atribútom je aj schopnosť udržať si sústredenosť na stanovené ciele. Ako na to? V tomto článku ukážem jednoduchý návod.

V prvom rade si musíme nastaviť dobrú stratégiu na vysoko konkurenčné prostredie, bez nej sa nezaobídeme. Pri jej príprave majme neustále na zreteli výhody, ktorými náš podnik – na rozdiel od konkurencie – disponuje. Či už ide o malú alebo väčšiu firmu, stratégia by mala byť jednoduchá a rýchla. Vďaka jednoduchosti sa totižto rýchlejšie prispôsobíme neustále sa meniacemu trhu, no a vďaka rýchlosti nám zas realizácia plánu nezaberie priveľa času. Nezabúdajme tiež na to, že stratégia by mala byť schopná produkovať okamžité, viditeľné a merateľné výsledky.

Konkurencia na trhu, tvorba stratégie

Faktom je, že na vytvorenie dobrej stratégie nepotrebujeme vyčerpávajúce, drahé a neraz ničhovoriace analýzy marketingového prostredia. Postačí nám dodržať tzv. štvorfázový prístup:

Prvá fáza: sústredenie

Ide o fázu, v ktorej si definujeme systémy na zabezpečenie kvality, efektivity, cieľov, či si určíme najkľúčovejšie úlohy.

Mala by obsahovať základné informácie o firme: názov, ponúkané výrobky či služby, ale tiež päť hlavných ukazovateľov výkonu, výsledky z minulého roku, plánované výsledky tohto a budúceho roka, päť hlavných cieľov a plánovaný termín ich dosiahnutia, štyri kľúčové stratégie a termíny ich realizácie. Pomenujme tu aj tri hlavné aktuálne problémy alebo výzvy, ktorým čelíme, či prehľad aktuálnych zákaziek s termínom ich dokončenia.

Druhá fáza: analýzy

Pokiaľ sme boli zvyknutí rozhodovať sa až vtedy, keď sme mali k dispozícii rozsiahle a dlhotrvajúce prieskumy, navrhujem – zmeňme prístup. V súčasnosti viac ako inokedy platí, že to, čo bolo včera, už dnes nemusí byť. Namiesto rozsiahlych prieskumov vsaďme na rýchle analýzy robené na menších vzorkách.

Pripravme si kľúčové biznis-otázky (tie sa nemenia), a pravidelne si cez menšie analýzy aktualizujme dáta a tomu prispôsobujme svoje rozhodnutia. Analýzy sa môžu týkať širokého spektra kategórii, vrátane: -súčasných zákazníkov, -kľúčových ľudí, -priamych konkurentov, -propagačných materiálov, či -marketingových programov.

Tretia fáza: plánovanie

Tu platí predovšetkým jedna zásada: neobmedzujme sa. Formulujme plán tak, ako by sme nemali žiadne finančné obmedzenia a zároveň sme disponovali všetkými potrebnými zdrojmi. Ak sa pýtate, prečo odporúčam práve toto, odpoveď je jednoduchá. Ani ja a ani vy nevieme, na aké príležitosti v budúcnosti narazíme. Takže preto.

Štvrtá fáza: horlivosť

Nastáva čas realizácie plánov z predchádzajúcich fáz. A realizovať ich musíme čo najpresnejšie a najrýchlejšie. Nikdy ale nezabúdajme na to, že pri vytváraní plánu i jeho realizácii stratégie, ktoré sú správne navrhnuté, počítajú so zmenami či úpravami. Lebo k nim – či chceme alebo nie – vždy dôjde.

Ako na konkurenciu na trhu

Môj tip na záver. Sledujme plnenie plánov

Všetci to veľmi dobre poznáme: prídu prvé komplikácie a my stratíme odhodlanosť i sústredenosť na cieľ. Čo, úplne logicky, nechceme. Aby sme nestratili náš cieľ aj cestu – sledujme akýkoľvek pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť a zaznamenávajme si ho.

Vytvorme si týždenný akčný plán, značme si doň menšie ciele a vyhodnocujme dosiahnuté úspechy. Aj vďaka tomu zistíme, či sme efektívni a či sa nám postupne darí napĺňať stanovený plán.

Je známe, že správna stratégia a plánovanie sú jedným z najdôležitejších aspektov úspešného podnikania, ktoré môžu priniesť merateľné výsledky už v priebehu štyroch či šiestich týždňov. Preto si nastavme cieľ i cestu, vyhodnocujme, plánujme, merajme a následne režme. Držím nám v tom palce.

 

Má pre vás tento obsah hodnotu?
Zdieľajte ho svojmu okoliu.

ďalšie tematické články na
marketingové stratégie

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts