E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Konkurencia na trhu? Vďaka čomu je úspešnejšia?

Konkurencia na trhu? Vďaka čomu je úspešnejšia?

Konkurencia na trhu? Vďaka čomu je úspešnejšia? Mám na vás otázku: čo myslíte, prečo sa niektoré firmy stanú jednotkami vo svojom biznise, kým iné sotva prežívajú?

Ak tvrdíme, že o úspechu rozhoduje unikátnosť výrobku či služby, znalosť trhu a kvalitný tím, technologické know-how, alebo financovanie, máme z časti pravdu. Doplním však, že rovnako dôležitým atribútom je aj schopnosť udržať si sústredenosť na stanovené ciele. Ako na to? V tomto článku ukážem jednoduchý návod.

V prvom rade si musíme nastaviť dobrú stratégiu na vysoko konkurenčné prostredie, bez nej sa nezaobídeme. Pri jej príprave majme neustále na zreteli výhody, ktorými náš podnik – na rozdiel od konkurencie – disponuje. Či už ide o malú alebo väčšiu firmu, stratégia by mala byť jednoduchá a rýchla. Vďaka jednoduchosti sa totižto rýchlejšie prispôsobíme neustále sa meniacemu trhu, no a vďaka rýchlosti nám zas realizácia plánu nezaberie priveľa času. Nezabúdajme tiež na to, že stratégia by mala byť schopná produkovať okamžité, viditeľné a merateľné výsledky.

Konkurencia na trhu, tvorba stratégie

Faktom je, že na vytvorenie dobrej stratégie nepotrebujeme vyčerpávajúce, drahé a neraz ničhovoriace analýzy marketingového prostredia. Postačí nám dodržať tzv. štvorfázový prístup:

Prvá fáza: sústredenie

Ide o fázu, v ktorej si definujeme systémy na zabezpečenie kvality, efektivity, cieľov, či si určíme najkľúčovejšie úlohy.

Mala by obsahovať základné informácie o firme: názov, ponúkané výrobky či služby, ale tiež päť hlavných ukazovateľov výkonu, výsledky z minulého roku, plánované výsledky tohto a budúceho roka, päť hlavných cieľov a plánovaný termín ich dosiahnutia, štyri kľúčové stratégie a termíny ich realizácie. Pomenujme tu aj tri hlavné aktuálne problémy alebo výzvy, ktorým čelíme, či prehľad aktuálnych zákaziek s termínom ich dokončenia.

Druhá fáza: analýzy

Pokiaľ sme boli zvyknutí rozhodovať sa až vtedy, keď sme mali k dispozícii rozsiahle a dlhotrvajúce prieskumy, navrhujem – zmeňme prístup. V súčasnosti viac ako inokedy platí, že to, čo bolo včera, už dnes nemusí byť. Namiesto rozsiahlych prieskumov vsaďme na rýchle analýzy robené na menších vzorkách.

Pripravme si kľúčové biznis-otázky (tie sa nemenia), a pravidelne si cez menšie analýzy aktualizujme dáta a tomu prispôsobujme svoje rozhodnutia. Analýzy sa môžu týkať širokého spektra kategórii, vrátane: -súčasných zákazníkov, -kľúčových ľudí, -priamych konkurentov, -propagačných materiálov, či -marketingových programov.

Tretia fáza: plánovanie

Tu platí predovšetkým jedna zásada: neobmedzujme sa. Formulujme plán tak, ako by sme nemali žiadne finančné obmedzenia a zároveň sme disponovali všetkými potrebnými zdrojmi. Ak sa pýtate, prečo odporúčam práve toto, odpoveď je jednoduchá. Ani ja a ani vy nevieme, na aké príležitosti v budúcnosti narazíme. Takže preto.

Štvrtá fáza: horlivosť

Nastáva čas realizácie plánov z predchádzajúcich fáz. A realizovať ich musíme čo najpresnejšie a najrýchlejšie. Nikdy ale nezabúdajme na to, že pri vytváraní plánu i jeho realizácii stratégie, ktoré sú správne navrhnuté, počítajú so zmenami či úpravami. Lebo k nim – či chceme alebo nie – vždy dôjde.

Ako na konkurenciu na trhu

Môj tip na záver. Sledujme plnenie plánov

Všetci to veľmi dobre poznáme: prídu prvé komplikácie a my stratíme odhodlanosť i sústredenosť na cieľ. Čo, úplne logicky, nechceme. Aby sme nestratili náš cieľ aj cestu – sledujme akýkoľvek pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť a zaznamenávajme si ho.

Vytvorme si týždenný akčný plán, značme si doň menšie ciele a vyhodnocujme dosiahnuté úspechy. Aj vďaka tomu zistíme, či sme efektívni a či sa nám postupne darí napĺňať stanovený plán.

Je známe, že správna stratégia a plánovanie sú jedným z najdôležitejších aspektov úspešného podnikania, ktoré môžu priniesť merateľné výsledky už v priebehu štyroch či šiestich týždňov. Preto si nastavme cieľ i cestu, vyhodnocujme, plánujme, merajme a následne režme. Držím nám v tom palce.

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis