Významné marketingové trendy po korone

Marketingové trendy po korone. Obrátil sa vám trh chrbtom? Podľa Facebook 79 % kupujúcich tvrdí, že pred dokončením nákupného cyklu porovnáva vybraný produkt s inými predajcami a rozhoduje sa podľa ceny.

Internetový gigant Facebook vydal report (2020), ktorý spracoval zmeny trendov v nakupovaní po korona kríze. Ako toto obdobie zmenilo priority vašich zákazníkov?

Pandémia spôsobila obrovský dopad na spotrebiteľské správanie. Vládne opatrenia a lockdown-y významne urýchlili odklonenie zákazníkov od kamenných predajní do digitálneho nakupovania. Analytici Facebook tvrdia, že pandémia urýchlila tento prechod až o päť rokov.

Nová situácia prináša nové výzvy a nové príležitosti. Avšak nie je jasné, koľko zo súčasných nových trendov bude schopných sa dlhodobo udržať aj po skončení pandémie. Je však dôležité vnímať, čo motivuje nákupné zvyky ľudí v aktuálnom čase. A keď to dostatočne pochopíme, tak sme schopní sa prispôsobovať zmenám aj v budúcom období.

Report Facebook Industry Perspective je séria obsahu, ktorá je spracovaná odborníkmi z kľúčových odvetví pre marketing, sales, analýzu správania a určuje kľúčové trendy zákazníkov pre nový míľnik. Poskytuje tipy pre firmy, ako efektívne vyťažiť z marketingu a ako vytvárať hodnotnejšie podnikanie.

Marketingové trendy, ktoré nastali

Report tvrdí, že cena bola vždy kľúčový parameter pri nakupovaní. A toto zostáva a platí aj dnes. Hneď za cenou sa objavuje nová hodnota, a tou je bezpečnosť nakupovania. To je nový dôvod, prečo ľudia preferujú online svet pred návštevou kamennej predajne.

 

Marketingové Trendy - Rozhodujúce kritéria v nakupovaní
Zdroj: Facebook

 

Pokiaľ máme ambície maximalizovať výkon eshop-u a chceme, aby ľudia nakupovali u nás, vyhodnoťme nasledujúce údaje a uplatnime ich do nášho marketingu. Na zamyslenie? Zákaznícky servis už nepatrí medzi TOP faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia. Priorita zákazníkov sa sústreďuje na iné oblasti.

 

Marketingové Trendy 2020
Zdroj: Facebook

 

Facebook ďalej analyzoval hlavné výhody, ktoré zákazníci získali pri prechode na online nakupovanie.

 

Plánované vs Impulzívne nakupovanie - arketingové Trendy
Zdroj: Facebook

 

Marketingovým trendom je porovnávať

Podľa Facebook takmer 79 % kupujúcich tvrdí, že pred dokončením nákupného cyklu porovnáva vybraný produkt aj s inými predajcami a rozhoduje sa podľa ceny.

67 % uvádza, že vďaka internetu je nákup menej rizikový. Na to je dôležité myslieť, pretože v dnešnej dobe trávia zákazníci viac času analýzou toho, čo sa ponúka, v akej cene a aké sú možnosti vrátenia tovaru.

Facebook ďalej zaznamenal, že pandémia pomohla k tomu, aby zákazníci viac začali podporovať lokálne firmy.

 

Marketingové Trendy v lokálnom nakupovaní
Zdroj: Facebook

 

Report ďalej uvádza trend marketingovej komunikácie, ktorú zákazníci očakávajú. A opäť kladú dôraz na bezpečnosť.

 

Trendy v marketingu sa kladú na bezpečnosť
Zdroj: Facebook

 

Obsah reportu prezentuje aj marketingový faktor, ktorý charakterizuje moderné vnímanie lojality zákazníka k lokálnej značke. Firmy by mali zvažovať tieto skutočnosti:

 

Lojalita je novým trendom nakupovania
Zdroj: Facebook

 

Čo na záver k marketingovým trendom

Kompletné znenie užitočných dát pre biznis a lepšia orientácia na Industry Perspective.

 

Má pre vás tento obsah hodnotu?
Zdieľajte ho svojmu okoliu.

ďalšie tematické články na
marketingové stratégie

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts