E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

Čo je API

Čo je API

Čo je API a ako sa využíva v reklame API je skratka, ktorá pochádza z anglického výrazu “Application Programming Interface”, čo v preklade znamená rozhranie pre programovanie aplikácií. Ide o nástroj, ktorý umožňuje dvom aplikáciám komunikovať medzi sebou. Využitie API v reklame API sa stáva kľúčovým nástrojom pre vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie komunikujúce priamo so […]

Čo je Bumper Ads?

Čo je bumper ads?

Bumper ads sú ppc reklamy reklamy na YouTube, ktoré sú dlhé maximálne 6 sekúnd. Nie je možné ich preskočiť a zobrazujú sa pred, počas alebo po iných videách. Sú voľbou pre firmy, ktoré chcú zvýšiť povedomie o značke alebo propagovať nový produkt, službu. Bumper ads sú účinné preto, že sú krátke, pútavé a ľahko zapamätateľné. […]

Čo je Anchor text?

Čo je anchor text

Anchor text je text, ktorý sa používa na označenie hypertextového odkazu v HTML dokumente. Tento text je zvyčajne farebne odlíšený a podčiarknutý v textovej časti webu. Kliknutím na anchor text prejdete na odkazujúcu stránku alebo na konkrétnu časť danej stránky. Anchor text je dôležitý pre vyhľadávače ako Google, pretože poskytuje kontextové informácie o stránke, na […]

Čo je alt text?

Čo je to alt text

Alt text, alebo “alternatívny text”, je textový popis obrázku na webe, ktorý sa zobrazí, ak sa obrázok nemôže načítať alebo, ak ho prezerá užívateľ so zrakovým postihnutím pomocou čítačky obrazovky a pomáha rôznym technológiám, ako sú vyhľadávače i čítačky lepšie pochopiť, čo je na obrázku. Je dôležitý pre prístupnosť webových stránok, pretože umožňuje ľuďom so […]

Čo je Afinita?

Čo je afinita

Afinita je koncept, ktorý sa častejšie používa v mediálnom plánovaní ako pri online marketingu. Afinitou opisujeme vzťah medzi cieľovou skupinou a celkovou populáciou pre konkrétne médium alebo kanál. Afinita je teda pomer medzi percentuálnou zastúpenosťou cieľovej skupiny v danom médiu a jej percentuálnou zastúpenosťou v celkovej populácii. Výsledok sa vyjadruje ako index, kde hodnota 100 […]

Čo je ADAM model?

Čo je ADAM model

ADAM model je postup marketingových aktivít, ktoré motivujú zákazníka k nákupu a k pravidelne opakovaného nákupu. Na rozdiel od modelu AIDA sa ADAM model sústredí na zapamätanie si produktu. Fázy ADAM modelu ADAM model pozostáva zo 4 fáz: A (Attention) – Pozornosť – prilákanie záujmu Ako prvá fáza prichádza ‘A’, teda upútanie pozornosti. Cieľom je […]

Čo je advergaming?

Čo je advergaming

Advergaming predstavuje marketing v hrách, kde produkt je umiestnený takým spôsobom, aby si ho hráč dôkladne zapamätal. Dnes nachádzame advergames na internete alebo dokonca aj v offline hrách. Myslíte, že ide o niečo nové? Nie. Tento formát reklamy a termín „advergame“ bol prvýkrát použitý Anthonyom Giallourakisom na svojej webovej stránke v roku 2000. Advergaming je […]

Čo je AIDA?

Čo je AIDA

akronym marketingového modelu, ktorý charakterizuje princíp fungovania reklamy. Čo predstavuje AIDA V oblasti digitálneho marketingu sa s týmto pojmom častokrát stretávame. AIDA reprezentuje skratku, ktorá definuje postupný model pôsobenia reklamy, ktorá metodicky prechádza cez štyri fázy. Skratka AIDA odráža prvé písmena slov, ktoré popisujú jednotlivé fázy pôsobenia reklamy. Podľa modelu AIDA poznáme v reklame tieto […]

Čo je Adblock?

Čo je adblock

Adblock je rozšírenie internetových prehliadačov, ktoré zakrýva alebo filtruje online reklamy. Medzi alternatívy patria rozšírenia ako Adblock Plus, AdAway a uBlock Origin. V dnešnej dobe existuje mnoho rozšírení pre stolné prehliadače a mobilné aplikácie, ktoré blokujú reklamy. Používanie týchto nástrojov je však kontroverzné. Webové stránky často závisia na príjmoch z reklám, takže ich blokovanie a […]

Čo je A/B test? Alebo testovanie vs split test?

Čo je A/B test

A/B test a split test sú nástroje na testovanie výkonnosti, pri ktorých sa porovnávajú dve alebo viaceré varianty s cieľom zlepšiť ich výkonnosť. A/B test sa často používa v online marketingu na testovanie nových landing page, rozhrania softvéru či emailových alebo PPC kampaní. Pri A/B teste sa vytvoria dva alebo viac variantov, ktoré sa líšia […]