Skip to content

ONLINE MARKETING

PĽÚCA, KTORÝMI ROZDÝCHAM VÁŠ BIZNIS O NOVÉ ZISKY

Online Marketing

Online marketing, ktorý generuje zisk

Prial by som si tvrdiť, že myšlienky, ktoré odovzdávam, sú len z mojej hlavy, a že som akýsi obchodno-marketingový online génius. Pravda je taká, že som pozorný zberateľ informácií. Neexperimentujem s ničím, čo by svet nepoznal. Pracujem len s poznatkami, ktoré fungujú a ktoré mám rôznymi formami overené.

Peter Weidinger - podpis

Ako na online marketing, ktorý predáva

Aktualizované:

Online marketing každý deň ovplyvňuje naše rozhodovanie a nákupné správanie. Ponúka nám uspokojovanie potrieb v každej nákupnej fáze (See – Think – Do – Care). Virálne na nás pôsobí a my spätne pôsobíme na to, čo nám predajcovia, online inzerenti, budú formou remarketingu ponúkať, zobrazovať.

Vedeli ste, že na Slovensku v roku 2020 až 60 % jednotlivcov, vekovej kategórii 16 – 74 rokov, si objednalo a zakúpilo prostredníctvom internetu produkt na konečnú spotrebu?

Správnym výberom Marketingového mixu predáme aj tu najnezmyselnejšiu vec na svete. Pretože aj tá má najmenej jedného kupca. Kľúčom tvorby dlhodobého zisku je vybudovať taký predajný kanál v online, ktorý za určitú sumu peňazí osloví dostatočnú vzorku relevantných, potenciálnych kupujúcich.

 

Chcete zvýšiť predaj?

Začnite sa sústrediť na budovanie brandu. Odmerajte svoju silu značky a zvyšujte jej hodnotu u zákazníka. Dnes na Slovensku to ešte stále ide pomerne „lacno“.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo dávame prednosť drahšej značke pred tou lacnejšou? Pretože tá drahšia pravidelne investuje do brandovej komunikácie a my na podvedomej úrovni veríme, že je pre nás lepším variantom.

 

Chcete mať hodnotu? Zamerajte sa na zvyšovanie cien

Väčšina malých podnikateľov tento fakt vníma s odmietavým spôsobom. Sú presvedčení, že zvyšovanie ceny vedie k odlivu alebo odporu zákazníkov.

Ubezpečujem vás, ak máte správne marketingovo uchopenú vlastnú trhovú pozíciu a ponúkate hodnotu, ktorá vás odlišuje, zvyšovanie cien je akceptované. A pravdepodobne niektorí zákazníci si to ani nevšimnú.

Ako definovať svoju pozíciu na trhu a nájsť príležitosť pre vytvorenie jedinečnosti? Tejto téme sa venujem v časti Strategický marketing, ktorým by mala disponovať každá menšia i väčšia firma, ktorá pôsobí vo vysokokonkurenčom prostredí.

Sila prvého dojmu

Kľúčové sú detaily. Na dnešnom trhu má každá funkčná firma vybudovanú web stránku a využíva nejakú formu online marketingu. Konkurencia je v pretlaku, udržať pozornosť návštevníka je náročné. Preto potrebujeme pracovať na detailoch a pracovať s UX, dizajnom a obsahom ďaleko viac do hĺbky ako v minulosti.

 

Sila prvého dojmu

O tom, či budeme venovať čas a pozornosť konkrétnemu webu, rozhoduje prvý dojem. Štúdia Lindgaard a kol. (Lindgaard, 2006) hovorí o piatich sekundách, štúdia Silverpop 2013 o ôsmich sekundách (8 Seconds to Capture Attention, 2009).

Čo si možno z toho vziať je fakt, že na udržanie pozornosti máme minimálny časový priestor vyjadrený v sekundách. Preto je dôležité, aby web na prvý pohľad dokázal odpovedať na 4 základné otázky:

 • Čo to je?
 • Čo ponúka?
 • Čo tu môžem robiť?
 • Prečo by som tu mal zostať a nekliknúť inde?

TIP: Ak máte web, skúste si ho otestovať päť sekundovou metódou prvého dojmu. Ako?

Požiadajte vášho potenciálneho zákazníka, aby vám venoval 5 sekúnd. Ukážte mu screen vašej webovej stránky a následne mu položte otázky, ktoré si želáte, aby mal návštevník vašej web stránky po jej opustení zodpovedané. Zamerajte sa na tieto štyri okruhy:

 

Pamäťový test

Overujeme, aké vnemy zostali uchované v krátkodobej pamäti návštevníka webu. Zistíme tak, či prvky, ktoré majú podporiť podnikateľské ciele firmy, boli dostatočne viditeľné, alebo či máme zapracovať na ich zdôraznení.

Príklad: Ak web zameraný na e-commerce poskytuje dopravu zdarma, overíme si, či túto informáciu váš potenciálny zákazník počas prvého dojmu skonzumoval.

 

Identifikovanie cieľov

Sústredíme sa na otázky ohľadom dizajnu web stránky. Dopytujeme sa na určité prvky (logo, farby, CTA a pod.) a overujeme, či boli dostatočne a ľahko zapamätateľné.

 

Test zameraný na postoj

Smerujeme otázky na ich subjektívne vnímanie a pocity z návštevy web stránky. Test vystaviame formou dotazníku tak, aby respondent mal priestor vyjadriť sa rôznym spôsobom. Používame otázky otvorené, uzatvorené, bodové hodnotenie.

 

Zmiešaná forma testovania

Ide o kombináciu vyššie uvedeného. Tento test môžeme vyskladať napríklad z otázok:

 • Ktoré dva prvky na web stránke si pamätáte?
 • Opíšte váš pocit a prvý dojem, ktorý ste mali pri návšteve webu.
 • Kde na stránke sa nachádzala ikona na chat?

Ďalšia pripravovaná téma je Ciele web stránky z pohľadu online marketingu.

Ciele pre online marketing

Častokrát sa stretávam s tým, že firmy síce majú web stránku, ale nemajú jednoznačne definované, aké ciele má plniť. Funkčný web z pohľadu online marketingu má byť v súlade s firemnou stratégiou, kde sú presne definované obchodné i marketingové ciele. V publikácii Web ostrý jako břitva autor ponúka myšlienku, že prínosy web stránky plnia tri úlohy:

 1. Návštevníci webu nakupujú
 2. Návštevníci webu dopytujú konkrétne informácie
 3. Návštevníci si uchovávajú emóciu, ktora je spájaná so značkou

Stále platí teória nákupného lievika. A to, že nie každý, ktorý príde na web stránku, je pripravený nakupovať. Nákupný lievik definuje 4 fázy nákupného procesu:

 1. Budujeme povedomie o produkte
 2. Záujem
 3. Túžba
 4. Akcia

Preto je dôležité, aby každá sekcia web stránky mala takto definovaný cieľ s ohľadom na nákupný proces, v ktorom sa návštevník nachádza.

Ilustrácia: Ak dostaneme návštevníka do Objednávky, môžeme vedieť, že v tejto časti sú ľudia už v poslednom nákupnom procese. Pokiaľ sa však do tohto procesu preklikajú, musia prejsť ešte inými stránkami, ako napr. info o produkte, dodacie podmienky a pod. Preto je dôležité, aby sme v každej časti lieviku zachytili zákazníkove správania, a teda mali aj relevantne nastavené ciele. Na aké ciele doporučujem sa sústrediť?

 

Získavanie zákazníkov

Ciel určený najmä pre e-shopy, kde na konci procesu je realizovaný nákup alebo objednávka.

 

Získavanie leadov

Motivujme návštevníka, ktorý je v procese rozhodovania o kúpe, aby nám zanechal svoj kontakt. Podľa všetkého ide o fázu skúmania, kde prechádza viacero riešení a mapa možností, ktoré na trhu sú. Cieľ je ideálny pre web stránky, ktoré pre dodanie produktu využívajú výpočet, kalkulácie.

 

Budovanie značky

Návštevníci, ktorí sa dostanú na web page, ktorá prezentuje konkrétny produkt a je zameraná na brandovový charakter (napr. rôzne mikro site), sú v rámci nákupného lieviku na začiatku nákupného procesu. Z toho vyplýva, že nemá opodstatnenie ich tlačiť do konverzie, ale skôr vyhodnocovať ich interakciu s webom (hĺbka skrolovania, dĺžka prezretého videa a pod) a dokázať ich dostať do publika pre pripomínajúce kampane.

 

Technická podpora

Ideálne pre B2B trhy. Pracujeme s cieľom, kde môžeme zaznamenávať žiadosti o poskytnutie detailných informácií o produkte, či dopytovanie po B2B službách (výšky zliav, splatnosti, dodacie podmienky a pod). S webom pracujeme ako s nástrojom zákazníckej podpory a objednávkového systému.

Výkonnostné indikátory

Ciele konkrétnych sekcií a stránok by mali spĺňať atribúty SMART.

Existuje veľké množstvo metrík, ktoré sledovať. Viac ohľadom tejto témy je spomenuté v blogu Metriky online marketingu. Čo analyzovať?

Pre správne nastavenie a hodnotenie výkonu online marketingu treba pracovať s KPI (Key Power Indicators), čo sú kľúčové indikátory výkonu. Vedeli ste, že samotné počty návštev nepatria do KPI webu? Eric Ries v publikácii Lean Startup túto metriku zadaril do skupiny márnivej metriky, ktorá môže na prvý pohľad vyzerať vábivo, ale v skutočnosti nič nevypovedá o podnikateľskom cieli.

V závislosti od toho, aký typ web stránky prevádzkujeme a s akým podnikateľským modelom firmy pracujeme, môžeme sledovať minimálne metriky, tzv. Must have.

 

Web page na získavanie leadov

Hlavný cieľ: Získať kontakt na potenciálneho kupujúceho
KPI:

 • Sumár o stiahnutí e-bookov
 • Celkový počet získaných e-mailov zo stiahnutého e-booku
 • Dĺžka jednotlivej session, hĺbka skrolovania webu
 • Počet prihlásených užívateľov do newsletters
 

E-mail spravodaj

Hlavný cieľ: Získať odberateľov e-mailového spravodaja
KPI:

 • Počet otvorení
 • Počet objednávok
 • Nárast počtu nových odberateľov
 • Počet zrušených odberateľov
 • Miera nedoručenia
 

E-shop

Hlavný cieľ: Rast objednávok
KPI:

 • Rast na obrate
 • Počet nových zákazníkov
 • Konverzný pomer, koľko % návštevníkov e-shopu konvertuje do objednávky
 • Miera opustenia nákupného košíka
 

Brandové kampane

Hlavný cieľ: Dostať značku do nového publika
KPI:

 • Celkový počet zhliadnutých videí do úplného konca
 • Celkový počet jedinečných návštevníkov web stránky
 • Celková miera zdieľania
 

Blog

Hlavný cieľ: Vybudovanie myšlienkového líderstva

KPI:

 • Celkový počet čitateľov
 • Počet vracajúcich sa čitateľov
 • Počet návštevníkov stránky
 • Celkový čas jednotlivých návštev, seanci
 • Aké množstvo čitateľov zdieľa obsah
 

TIP

Pre online marketing je dôležité, aby každá samostatná page mala definovaný jasný cieľ a k nemu priradené ukazovatele výkonu. Tak si vieme objektívne zodpovedať informácie, do akej miery máme naše web stránky “vyladené”.

Konkurenčná výhoda v online marketingu

Na trhu existuje množstvo konkurentov s rôznou veľkosťou a silou značky. Ak sa zamyslíme nad faktom, že bežný spotrebný tovar je možné objednať od zahraničných až po domáce e-shopy, tak konkurenčná výhoda “doprava zdarma pri nákupe na 30 EUR”, nie je to, čo nás definuje.

V marketingu určenie konkurenčnej výhody nazývame ako USP (Unique Selling Proposion), jedinečný predajný argument. Termín bol prvýkrát použitý reklamným guru Rosser Reevs v publikácii Reality in Advertising. Dnes sa USP častokrát zamieňa so sloganom firmy, čo je diametrálny rozdiel.

Slogan značky môže byť Just do it. Ale z hľadiska USP nám toto nič nehovorí. Zákazník tu nedostal odpoveď, prečo preferovať zn. Nike oproti Reebok.

USP má vyjadrovať myšlienku, ktorá nás vymedzí v konkurenčnom prostredí a to na tzv. „prvú dobrú”. Uvediem príklad:

 • Emailový klient Mailchimp zapracoval USP takto: Marketing pre zelenáčov, ktorý ich uspokojí, aj keď sa stanú profíkmi.
 • Alebo konkurent tejto značky, brand smartemailing: Jediná česká platforma marketingové automatizace s jasnou doručitelností.

Obe úderné, jasné a po skonzumovaní posolstva vieme, že mailchimp nás bude uspokojovať aj z dlhodobého hľadiska, pričom smartemailing je pre nás riešenie, ak hľadáme podporu v českom jazyku.

 

Ako na USP

Odovzdajme zákazníkovi formou jednej vety kľúčové benefity, ktoré napĺňajú jeho skutočné potreby. Pri tvorbe USP pracujme s otázkami z pohľadu spotrebiteľa a pýtajme sa:

1. Aké ciele chce dosiahnuť?
2. Aké problémy rieši?
3. Aké potreby chce uspokojiť?

A pamätajte, že USP typu Sme jediní, najväčší, najdlhšie pôsobiaci a pod. neobsahujú žiadnu skutočnú hodnotu. Naopak, vzbudzujú pochybnosti, že firma pre svojho zákazníka nevie nič unikátne pripraviť.

Kľúčové sekcie

Sú veci, ktoré na webe majú odznieť i napriek rôznym odlišným biznisom. Ak sa zamyslíme nad tým, ktoré veci sú tie „must be“, tak nám vychádzajú page ako Home, O nás, Kontakty.

Home page (domovská stránka) je vstupom do ďalších podkategórií. Z marketingového pohľadu môžem tvrdiť, že ide o akúsi virtuálnu výkladnú skriňu, ktorej úlohou je upútať oko zákazníka.

Obsah na O nás je priestor, kde vieme zákazníkovi odkomunikovať pridanú hodnotu, čím sa dokážeme odlíšiť od konkurencie. Pamätajme na to, že i keď je to sekcia „O nás“, musíme komunikáciu smerovať na pohľad zákazníka, akú pridanú hodnotu mu odovzdáme.

Výborným ťahákom ako zvýšiť dôveryhodnosť sú fotografie zamestnancov, členov tímu. Kontakt je priestor, kde zákazník nachádza všetky dostupné kanály, ako s nami komunikovať.

Sú prístupy, ktoré ešte rozširujú stránku o tzv. povinnú jazdu. Neil Patel medzi to zaraďuje sekciu Blog. Dáva mi to zmysel z dôvodu, že ide o priestor, ktorý slúži na zviditeľnenie vlastnej odbornosti a postupné vytvorenie autority.

Marcel Kupka píše o tom, že každá biznisovo orientovaná web stránka má informovať aj o typických konzumentoch vybranej služby. Tzn., že každá produktová page má objasniť, či je alebo nie je daný produkt vhodný práve pre vás ako návštevníka webu.

 

Výzva do akcie, CTA

Najdôležitejšie z doposiaľ spomenutých. Každá web stránka, aby generovala zisky, má pomáhať intuitívne motivovať zákazníka, aby vykonal požadovanú akciu, konverziu. A čo všetko môžeme požadovať od zákazníka? Napríklad zdieľanie článku, odoslanie formulára na výpočet ceny, zrealizovanie objednávky.

Pristávacie stránky

V závislosti od typu web stránky môžeme vidieť, že trend, kedy vstupujeme na podstránky cez hlavnú doménovú home page, sa výrazne zmenil. Dnes je bežné, že 60 až 70 % návštevníkov na web prichádza cez podstránky. A to vďaka vyhľadávacím nástrojom.

Výrazne to vidíme aj pri e-shopoch, kedy návštevníci prichádzajú na web cez rôzne porovnávače. To je z marketingového hľadiska téma, ktorá hovorí, že je dôležité, aby sme budovali tzv. landing pages alias pristávacie stránky.

Ide o samostatné podstránky s marketingovým účelom, ktoré sú optimalizované na konkrétny content. A to tak, aby dokázali poskytnúť odpoveď na konkrétne témy potenciálnym zákazníkom, ktorí sa dostanú na danú page cez organiku alebo platené kampane.

Home page vs landing page

Identifikátorom rozdielu je ich účel. Od hlavnej stránky (home page) sa očakáva, že zákazníka uvedie do firmy a predstaví na prvý pohľad produkty, ktoré organizácia ponúka. Ale majme na pamäti, že najčastejšie na home page vstupujú ľudia, ktorí zadajú priamo do vyhľadávača názov firmy. Čiže sú to návštevníci, ktorí už daný brand poznajú.

Preto doporučujem, aby mal návštevník možnosť intuitívneho navigovania a prechádzania aj na jednotlivé kategórie, vrátane napríklad vyhľadávacieho políčka.

Opak platí pri stránkach tzv. landing page. Nevyrušujme návštevníka zbytočnými bannermi a preklikmi, ktoré ho môžu odviesť inam. Úlohou landing page je motivovať návštevníka ku konverzii. To znamená, že tu je dôležitý obsah, vyzdvihnutie silných stránok a konkurenčného odlíšenia sa.

Rovnako má zmysel poukázať na rôzne befenity, ktoré ako firma poskytujete. Môžu to byť garancie vrátenia peňazí, rezervácia bez kreditnej karty, rôzne formy doručenia tovaru a pod.

Aké typy landing page poznáme

Môžem spomenúť dva druhy pristávacej stránky, ktoré zastrešujú takmer každý biznis. A to sú:

Web page, ktorá generuje leady

Zmyslom tejto stránky je zákazník, ktorý je už v pokročilej fáze nákupu a my ako firma chceme od neho získať kontakt, aby sme ho dokázali osloviť. Najčastejšie sa stretávame s tým, že prevádzkovateľ webu nám ponúka napr. e-book výmenou za e-mail. Ďalšie časté apely, ktorými môžeme motivovať zákazníka odovzdať nám jeho adresu, sú:

 • Webináre
 • Vernostné programy
 • Poskytnutie bezplatnej konzultácie
 • Notifikácie o nových produktoch
 • Skúšobné verzie softwarov
 • Výskumné informácie

Je dobré pamätať si, že každý takýto formulár by mal byť čo najviac jednoduchý, častokrát stačí meno a email. V B2B sektore to môže byť ešte pracovná pozícia. Platí pravidlo, každé nové políčko na vyplnenie vytvára bariéru.

Preklik na produktovú web page

Typ stránky, ktorý stretávame pri e-commerce. Primárnym cieľom tejto stránky je posunutie návštevníka do nákupného procesu. Dnes už nie je štandard, že návštevník konkrétneho výrobku hneď realizuje aj objednávku. Preto má zmysel pracovať s page, ktorá posúva návštevníka v nákupnom funnels do ďalšieho procesu, kedy po dôkladnom oboznámení sa s produktom má možnosť realizovať konverziu.

Príprava webu na online marketing

Pristavacia_page_leadyZdroj: Unbounce Fall Lookbook 2016. Vancouver: Unbounce, 2016.

Obrázok pristávacej stránky, ktorá získava leady, miera konverzie 23 %.

Odborníci z Unbounce agentúry, ktorá je známa svojím fokusovaním na landing page, dáva odporúčania, aby každý pristávací web mal tieto prvky:

 • USP – Unikátny predajný argument
 • Video alebo fotografia, ktorá je autentická a produktom a firmou.
 • Benefity, ktoré zákazník získava zakúpením produktu práve u vás.
 • Sociálny dôkaz.
 • Jasnú a riadne viditeľnú výzvu na akciu, tzv. CTA.

Anatómia landing page

Anatómia pristávacej stránky zameranej na získavanie leadov.

Anatómia pristávacej stránky zameranej na presmerovanie návštevníkov na inú stránku.

Zdroj: Part 2: The 5 Elements Of An Effective Landing Page, Unbounce [online]. Vancouver: Unbounce.

Pristávacia page zameraná na presmerovanie návštevníkov na inú stránku.

Anatómia pristávacej stránky zameranej na získavanie leadov

Zdroj: Part 2: The 5 Elements Of An Effective Landing Page, Unbounce [online]. Vancouver: Unbounce.

Transformácia návštevníka na zákazníka

Ako transformovať návštevníka na zákazníka? Modelom AIDA. Akronym, ktorý v marketingovej oblasti často zaznieva. Ide o opis procesov ako systematicky uchopiť každý obsah tak, aby človeka zaujal natoľko, že návštevník je motivovaný zmeniť svoje správanie na zákazníka.

Model AIDA je vystavaný na štyroch úrovniach

1. Attention – získanie pozornosti
2. Interrest – vzbudenie záujmu
3. Desire – vyvolanie túžby
4. Action – inšpirácia do akcie

Attention | pozornosť

To, čo nám pomáha získať pozornosť, je hlavný Titulok s úvodným odsekom a obsahom, ktorý sa zameriava na možné ťažkosti návštevníka.
V tejto časti by sme mali zabudnúť na akékoľvek zdvorilostné frázy. Z tých sme už unavení a nefungujú. Výskumy dokazujú, že tieto “omáčky” čitatelia preskakujú a hľadajú to, čo je pointou dôvodu, prečo sú na konkrétnom webe. Čo je dôležité, že z dôvodu lenivosti viac ako polovica návštevníkov odchádza. A to len z toho, že v úvode sme im neponúkli obsah, ktorý by ich motivoval zostať na stránke.

Interrest | záujem

Návštevníka musíme zaujať. Neexistuje žiadny nástroj, ktorý by inak stimuloval človeka, aby čítal náš obsah, pokiaľ pre neho nie je pútavý.
Spomeniem pár užitočných faktov, ktoré dokážu vzbudiť pozornosť a s ktorými odporúčam pracovať.

 • Veľké texty.
 • Výrazné farby.
 • Video a animácie.
 • Šípky, gestá, pohľady. Prirodzene máme tendenciu sústrediť pozornosť tam, kam nám ukazujú smerové čiary alebo pohľady.
 • Fotografia, na ktorej sa niečo deje.
 • Tváre detí a blízki ľudia, zvieratá.

Vo fáze zaujatia pracujeme s textom tak, aby sme odovzdali čitateľovi dostatočne konkrétne informácie. Avšak nie technické špecifikácie. Návštevník v tejto fáze nákupu ešte tieto dáta nepotrebuje konzumovať. Snažme sa prirodzene poukázať na benefity produktu, ktoré získava. Udržať záujem môžeme aj podnadpismi, odrážkami, aby sme príjemnou vizuálnou formou rozdelili text na vhodné celky.

Desired | túžba

Poukážme na koncový efekt, čo zákazník získa zakúpením produktu, a vyvoláme v ňou túžbu. Ak tieto efekty dokážeme pomocou textu pretaviť do obrazu, máme veľkú pravdepodobnosť, že vyvoláme akciu.

AIDA

Action | akcia

Výzva do akcie. Posledný krok celého procesu, ktorý nesmie chýbať. Inak máme na vlastnej zodpovednosti to, že nám zákazník z web stránky odchádza preč a to bez konverzie.

Častokrát konverzia na webe neznamená iba nákup. Poznáme aj iné akcie, ktoré prinášajú účinnejšie konverzie a to v nadväznosti na konkrétny typ podnikateľského modelu.

Pre medzinárodné organizácie, ktoré nerealizujú priamy predaj, ale využívajú na to distribučné kanály, môže byť zaujímavejšia forma konverzie nájdenie najbližšieho predajcu.

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá softwarom, môže ťažiť zo stiahnutia trial verzie. Na našom trhu takto stretávam účtovné programy, ktoré majú určitý modul zdarma (napr. fakturácia) a ostatné funkcie už viazané na platenú licenciu.

Pri takýchto situáciách vieme porovnávať akcie medzi bezplatným stiahnutím a zakúpením.

AAIDA koncept

AAIDA Model

 

Nový koncept modelu, ktorý sa dnes dostáva do popredia je AAIDA v rámci celej stránky. Zásadný rozdiel je v tom, že ide o umiestnenie výzvy do akcie ihneď na začiatku stránky.

Internetový marketing online

Analyza trhu. Ake metriky sledujeme?

Metriky online marketingu. Čo analyzovať?

Na aké metriky online marketingu sa sústrediť? V rokoch 2020 a 2021 sme boli svedkami výrazného rastu nových používateľov elektronického obchodu v celej našej histórii.
Čítať ďalej
Ako predávať cez internet

Ako predávať na internete? Pracujete so 6 fázami

Príliš často si kladieme otázku, ako efektívne predávať na internete? Maloobchodníci myslia, že nákup zákazníkov je úplne náhodný a teda, že produkty oslovujú len určitých zákazníkov.
Čítať ďalej
Ako na úspešný e-mailing? Týchto 5 bodov treba dodržať

Ako na úspešný e-mailing? 5 bodov, ktoré dodržujte

Myslíte si, že e-mail je už mŕtvy marketingový kanál? Ste na omyle, dnes totižto e-mail používa v priemere viac ako 4 miliardy ľudí, čo z neho robí celosvetovo najpoužívanejšiu platformu.
Čítať ďalej

Referencie

O internetový online marketing sa starám spolu s elitnou agentúrou

effectix

Tvoríme 50-členný tím skúsených špecialistov na slovenskom a českom trhu. Odovzdávame 12 ročné skúseností z viac ako 2 500 zrealizovaných projektov.

Klienti, ktorým pomáhame, aby ich biznis rástol

Aby sme vám odovzdali vždy aktuálne trendy a zaručili odbornosť, kontinuálne „makáme“ na vzdelávaní. Certifikáty effectix.