Skip to content

ONLINE MARKETING

PĽÚCA, KTORÝMI ROZDÝCHAM VÁŠ BIZNIS O NOVÉ ZISKY

Online internetový marketing | Peter Weidinger

Online marketing, ktorý generuje zisk

Prial by som si tvrdiť, že myšlienky, ktoré odovzdávam, sú len z mojej hlavy, a že som akýsi obchodno-marketingový online génius. Pravda je taká, že som pozorný zberateľ informácií. Neexperimentujem s ničím, čo by svet nepoznal. Pracujem len s poznatkami, ktoré fungujú a ktoré mám rôznymi formami overené.

Peter Weidinger - podpis

Ako na online marketing, ktorý predáva

Aktualizované: 1.10.2022, Autor: Peter Weidinger

Online marketing každý deň ovplyvňuje naše rozhodovanie a nákupné správanie. Ponúka nám uspokojovanie potrieb v každej nákupnej fáze (See – Think – Do – Care). Virálne na nás pôsobí a my spätne pôsobíme na to, čo nám predajcovia, online inzerenti, budú formou remarketingu ponúkať, zobrazovať.

Vedeli ste, že na Slovensku v roku 2020 až 60 % jednotlivcov, vekovej kategórii 16 – 74 rokov, si objednalo a zakúpilo prostredníctvom internetu produkt na konečnú spotrebu?

Správnym výberom Marketingového mixu predáme aj tu najnezmyselnejšiu vec na svete. Pretože aj tá má najmenej jedného kupca. Kľúčom tvorby dlhodobého zisku je vybudovať taký predajný kanál v online, ktorý za určitú sumu peňazí osloví dostatočnú vzorku relevantných, potenciálnych kupujúcich.

 

Chcete zvýšiť predaj?

Začnite sa sústrediť na budovanie brandu. Odmerajte svoju silu značky a zvyšujte jej hodnotu u zákazníka. Dnes na Slovensku to ešte stále ide pomerne „lacno“.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo dávame prednosť drahšej značke pred tou lacnejšou? Pretože tá drahšia pravidelne investuje do brandovej komunikácie a my na podvedomej úrovni veríme, že je pre nás lepším variantom.

 

Chcete mať hodnotu? Zamerajte sa na zvyšovanie cien

Väčšina malých podnikateľov tento fakt vníma s odmietavým spôsobom. Sú presvedčení, že zvyšovanie ceny vedie k odlivu alebo odporu zákazníkov.

Ubezpečujem vás, ak máte správne marketingovo uchopenú vlastnú trhovú pozíciu a ponúkate hodnotu, ktorá vás odlišuje, zvyšovanie cien je akceptované. A pravdepodobne niektorí zákazníci si to ani nevšimnú.

Ako definovať svoju pozíciu na trhu a nájsť príležitosť pre vytvorenie jedinečnosti? Tejto téme sa venujem v časti Strategický marketing, ktorým by mala disponovať každá menšia i väčšia firma, ktorá pôsobí vo vysokokonkurenčom prostredí.

Sila prvého dojmu

Kľúčové sú detaily. Na dnešnom trhu má každá funkčná firma vybudovanú web stránku a využíva nejakú formu online marketingu. Konkurencia je v pretlaku, udržať pozornosť návštevníka je náročné. Preto potrebujeme pracovať na detailoch a pracovať s UX, dizajnom a obsahom ďaleko viac do hĺbky ako v minulosti.

 

Sila prvého dojmu

O tom, či budeme venovať čas a pozornosť konkrétnemu webu, rozhoduje prvý dojem. Štúdia Lindgaard a kol. (Lindgaard, 2006) hovorí o piatich sekundách, štúdia Silverpop 2013 o ôsmich sekundách (8 Seconds to Capture Attention, 2009).

Čo si možno z toho vziať je fakt, že na udržanie pozornosti máme minimálny časový priestor vyjadrený v sekundách. Preto je dôležité, aby web na prvý pohľad dokázal odpovedať na 4 základné otázky:

 • Čo to je?
 • Čo ponúka?
 • Čo tu môžem robiť?
 • Prečo by som tu mal zostať a nekliknúť inde?

TIP: Ak máte web, skúste si ho otestovať päť sekundovou metódou prvého dojmu. Ako?

Požiadajte vášho potenciálneho zákazníka, aby vám venoval 5 sekúnd. Ukážte mu screen vašej webovej stránky a následne mu položte otázky, ktoré si želáte, aby mal návštevník vašej web stránky po jej opustení zodpovedané. Zamerajte sa na tieto štyri okruhy:

 

Pamäťový test

Overujeme, aké vnemy zostali uchované v krátkodobej pamäti návštevníka webu. Zistíme tak, či prvky, ktoré majú podporiť podnikateľské ciele firmy, boli dostatočne viditeľné, alebo či máme zapracovať na ich zdôraznení.

Príklad: Ak web zameraný na e-commerce poskytuje dopravu zdarma, overíme si, či túto informáciu váš potenciálny zákazník počas prvého dojmu skonzumoval.

 

Identifikovanie cieľov

Sústredíme sa na otázky ohľadom dizajnu web stránky. Dopytujeme sa na určité prvky (logo, farby, CTA a pod.) a overujeme, či boli dostatočne a ľahko zapamätateľné.

 

Test zameraný na postoj

Smerujeme otázky na ich subjektívne vnímanie a pocity z návštevy web stránky. Test vystaviame formou dotazníku tak, aby respondent mal priestor vyjadriť sa rôznym spôsobom. Používame otázky otvorené, uzatvorené, bodové hodnotenie.

 

Zmiešaná forma testovania

Ide o kombináciu vyššie uvedeného. Tento test môžeme vyskladať napríklad z otázok:

 • Ktoré dva prvky na web stránke si pamätáte?
 • Opíšte váš pocit a prvý dojem, ktorý ste mali pri návšteve webu.
 • Kde na stránke sa nachádzala ikona na chat?

Ďalšia pripravovaná téma je Ciele web stránky z pohľadu online marketingu.

Ciele pre online marketing

Častokrát sa stretávam s tým, že firmy síce majú web stránku, ale nemajú jednoznačne definované, aké ciele má plniť. Funkčný web z pohľadu online marketingu má byť v súlade s firemnou stratégiou, kde sú presne definované obchodné i marketingové ciele. V publikácii Web ostrý jako břitva autor ponúka myšlienku, že prínosy web stránky plnia tri úlohy:

 1. Návštevníci webu nakupujú
 2. Návštevníci webu dopytujú konkrétne informácie
 3. Návštevníci si uchovávajú emóciu, ktora je spájaná so značkou

Stále platí teória nákupného lievika. A to, že nie každý, ktorý príde na web stránku, je pripravený nakupovať. Nákupný lievik definuje 4 fázy nákupného procesu:

 1. Budujeme povedomie o produkte
 2. Záujem
 3. Túžba
 4. Akcia

Preto je dôležité, aby každá sekcia web stránky mala takto definovaný cieľ s ohľadom na nákupný proces, v ktorom sa návštevník nachádza.

Ilustrácia: Ak dostaneme návštevníka do Objednávky, môžeme vedieť, že v tejto časti sú ľudia už v poslednom nákupnom procese. Pokiaľ sa však do tohto procesu preklikajú, musia prejsť ešte inými stránkami, ako napr. info o produkte, dodacie podmienky a pod. Preto je dôležité, aby sme v každej časti lieviku zachytili zákazníkove správania, a teda mali aj relevantne nastavené ciele. Na aké ciele doporučujem sa sústrediť?

 

Získavanie zákazníkov

Ciel určený najmä pre e-shopy, kde na konci procesu je realizovaný nákup alebo objednávka.

 

Získavanie leadov

Motivujme návštevníka, ktorý je v procese rozhodovania o kúpe, aby nám zanechal svoj kontakt. Podľa všetkého ide o fázu skúmania, kde prechádza viacero riešení a mapa možností, ktoré na trhu sú. Cieľ je ideálny pre web stránky, ktoré pre dodanie produktu využívajú výpočet, kalkulácie.

 

Budovanie značky

Návštevníci, ktorí sa dostanú na web page, ktorá prezentuje konkrétny produkt a je zameraná na brandovový charakter (napr. rôzne mikro site), sú v rámci nákupného lieviku na začiatku nákupného procesu. Z toho vyplýva, že nemá opodstatnenie ich tlačiť do konverzie, ale skôr vyhodnocovať ich interakciu s webom (hĺbka skrolovania, dĺžka prezretého videa a pod) a dokázať ich dostať do publika pre pripomínajúce kampane.

 

Technická podpora

Ideálne pre B2B trhy. Pracujeme s cieľom, kde môžeme zaznamenávať žiadosti o poskytnutie detailných informácií o produkte, či dopytovanie po B2B službách (výšky zliav, splatnosti, dodacie podmienky a pod). S webom pracujeme ako s nástrojom zákazníckej podpory a objednávkového systému.

Výkonnostné indikátory

Ciele konkrétnych sekcií a stránok by mali spĺňať atribúty SMART.

Existuje veľké množstvo metrík, ktoré sledovať. Viac ohľadom tejto témy je spomenuté v blogu Metriky online marketingu. Čo analyzovať?

Pre správne nastavenie a hodnotenie výkonu online marketingu treba pracovať s KPI (Key Power Indicators), čo sú kľúčové indikátory výkonu. Vedeli ste, že samotné počty návštev nepatria do KPI webu? Eric Ries v publikácii Lean Startup túto metriku zadaril do skupiny márnivej metriky, ktorá môže na prvý pohľad vyzerať vábivo, ale v skutočnosti nič nevypovedá o podnikateľskom cieli.

V závislosti od toho, aký typ web stránky prevádzkujeme a s akým podnikateľským modelom firmy pracujeme, môžeme sledovať minimálne metriky, tzv. Must have.

 

Web page na získavanie leadov

Hlavný cieľ: Získať kontakt na potenciálneho kupujúceho
KPI:

 • Sumár o stiahnutí e-bookov
 • Celkový počet získaných e-mailov zo stiahnutého e-booku
 • Dĺžka jednotlivej session, hĺbka skrolovania webu
 • Počet prihlásených užívateľov do newsletters
 

E-mail spravodaj

Hlavný cieľ: Získať odberateľov e-mailového spravodaja
KPI:

 • Počet otvorení
 • Počet objednávok
 • Nárast počtu nových odberateľov
 • Počet zrušených odberateľov
 • Miera nedoručenia
 

E-shop

Hlavný cieľ: Rast objednávok
KPI:

 • Rast na obrate
 • Počet nových zákazníkov
 • Konverzný pomer, koľko % návštevníkov e-shopu konvertuje do objednávky
 • Miera opustenia nákupného košíka
 

Brandové kampane

Hlavný cieľ: Dostať značku do nového publika
KPI:

 • Celkový počet zhliadnutých videí do úplného konca
 • Celkový počet jedinečných návštevníkov web stránky
 • Celková miera zdieľania
 

Blog

Hlavný cieľ: Vybudovanie myšlienkového líderstva

KPI:

 • Celkový počet čitateľov
 • Počet vracajúcich sa čitateľov
 • Počet návštevníkov stránky
 • Celkový čas jednotlivých návštev, seanci
 • Aké množstvo čitateľov zdieľa obsah
 

TIP

Pre online marketing je dôležité, aby každá samostatná page mala definovaný jasný cieľ a k nemu priradené ukazovatele výkonu. Tak si vieme objektívne zodpovedať informácie, do akej miery máme naše web stránky “vyladené”.

Internetový marketing online

Analyza trhu. Ake metriky sledujeme?

Metriky online marketingu. Čo analyzovať?

Na aké metriky online marketingu sa sústrediť? V rokoch 2020 a 2021 sme boli svedkami výrazného rastu nových používateľov elektronického obchodu v celej našej histórii.
Čítať ďalej
Ako predávať cez internet

Ako predávať na internete? Pracujete so 6 fázami

Príliš často si kladieme otázku, ako efektívne predávať na internete? Maloobchodníci myslia, že nákup zákazníkov je úplne náhodný a teda, že produkty oslovujú len určitých zákazníkov.
Čítať ďalej
Ako na úspešný e-mailing? Týchto 5 bodov treba dodržať

Ako na úspešný e-mailing? 5 bodov, ktoré dodržujte

Myslíte si, že e-mail je už mŕtvy marketingový kanál? Ste na omyle, dnes totižto e-mail používa v priemere viac ako 4 miliardy ľudí, čo z neho robí celosvetovo najpoužívanejšiu platformu.
Čítať ďalej

Referencie

O internetový online marketing sa starám spolu s elitnou agentúrou

effectix

Tvoríme 50-členný tím skúsených špecialistov na slovenskom a českom trhu. Odovzdávame 12 ročné skúseností z viac ako 2 500 zrealizovaných projektov.

Klienti, ktorým pomáhame, aby ich biznis rástol

Aby sme vám odovzdali vždy aktuálne trendy a zaručili odbornosť, kontinuálne „makáme“ na vzdelávaní. Certifikáty effectix.