Čo je A/B test

A/B test a split test sú nástroje na testovanie výkonnosti, pri ktorých sa porovnávajú dve alebo viaceré varianty s cieľom zlepšiť ich výkonnosť. A/B test sa často používa v online marketingu na testovanie nových landing page, rozhrania softvéru či emailových alebo PPC kampaní.

Pri A/B teste sa vytvoria dva alebo viac variantov, ktoré sa líšia v jednom parametri, napríklad v headline, reklamnom texte, obrázku, call-to-action alebo predmete emailu. Všetky tieto varianty sa následne otestujú na relevantnej vzorke používateľov. Cieľom testu je zistenie, ktorý z variantov zvyšuje konverziu, mieru otvorenia, preklikovosť alebo doručiteľnosť emailu.

Pri A/B teste je dôležité meniť iba jeden parameter naraz, aby sme jednoznačne určil jeho vplyv na výsledok. Ak by sa menilo viac parametrov naraz, bolo by ťažké zistiť, ktorý z nich ovplyvnil výsledok.

Medzi nástroje používané na A/B testovanie patrí napríklad Google Marketing Platform.

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts