Čo je ADAM model

ADAM model je postup marketingových aktivít, ktoré motivujú zákazníka k nákupu a k pravidelne opakovaného nákupu. Na rozdiel od modelu AIDA sa ADAM model sústredí na zapamätanie si produktu.

Fázy ADAM modelu

ADAM model pozostáva zo 4 fáz:

A (Attention) – Pozornosť – prilákanie záujmu
Ako prvá fáza prichádza ‘A’, teda upútanie pozornosti. Cieľom je vzbudiť záujem potenciálnych zákazníkov o produkt alebo službu. Tento krok je kľúčový, pretože bez upútania pozornosti je nemožné dosiahnuť nasledujúce fázy procesu. Marketingové stratégie môžu využívať rôzne kanály, ako sú sociálne médiá, televízne reklamy alebo e-mailový marketing, aby dosiahli tento cieľ.

D (Desire) – Túžba – vyvolanie chuti vlastniť produkt
‘D’ označuje vyvolanie túžby. To znamená, že spotrebiteľ by mal nielen poznať produkt, ale aj cítiť potrebu alebo túžbu ho vlastniť. Túžbu môžeme vyvolať tým, že ukážeme, ako produkt alebo služba rieši konkrétny problém, alebo ako uspokojí určitú potrebu.

A (Action) – Akcia – samotný nákup
‘A’ je akcia, teda moment, keď zákazník prejde k nákupu. To znamená, že potenciálny zákazník je už presvedčený o hodnote produktu a je pripravený urobiť krok k nákupu. Táto fáza môže zahŕňať rôzne marketingové taktiky, ako sú zľavy, bonusy alebo limitované ponuky, aby sa podporil nákup.

M (Memory) – Pamäť – zapamätanie si produktu
Poslednou fázou je ‘M’, čo znamená zapamätanie si produktu. Tento krok je kľúčový pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Cieľom je, aby si zákazník zapamätal produkt alebo značku a opakovane nakupoval. To môže byť dosiahnuté prostredníctvom silnej značky, vynikajúceho zákazníckeho servisu alebo lojality programov.

V praxi je potrebné identifikovať, ktorá z týchto 4 fáz v prípade produktu zlyháva. Ak prvá fáza nefunguje, potenciálny zákazník o produkte nevie, je potrebné zvýšiť povedomie o značke. Aby začal túžiť po produkte, musí vedieť, že uspokojí jeho potreby alebo vyrieši jeho problém. Následne je dôležité, aby si zákazník produkt zapamätal a nakupoval ho opakovane.

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts