Čo je AIDA

akronym marketingového modelu, ktorý charakterizuje princíp fungovania reklamy.

Čo predstavuje AIDA

V oblasti digitálneho marketingu sa s týmto pojmom častokrát stretávame. AIDA reprezentuje skratku, ktorá definuje postupný model pôsobenia reklamy, ktorá metodicky prechádza cez štyri fázy. Skratka AIDA odráža prvé písmena slov, ktoré popisujú jednotlivé fázy pôsobenia reklamy.

Podľa modelu AIDA poznáme v reklame tieto štyri fázy:

  1. Attention – v tomto štádiu reklama priťahuje a získava pozornosť.
  2. Interest – cieľom druhej fázy je vzbudiť u zákazníka hlbší záujem o produkt alebo službu. Pozornosť transformujeme na cielenú pozornosť.
  3. Desire – ide stimulovanú túžbu po službe alebo produkte. Vzniká dopyt, kedy sa túžba pretavuje do rozhodnutia získať či vlastniť požadovaný produkt alebo službu.
  4. Action – poslednou fázou reklamy je výzva k akcii, kedy reklamou motivujeme zákazníka k odoslaní objednávky a ku kúpe produktu alebo služby.

Niektoré modely pridávajú aj 5. fázu, tzv. Satisfaction. To znamená, že zákazník je s produktom alebo službou spokojný, vráti sa, opakuje nákup a odporúča službu alebo produkt ďalej.

Model AIDA sa osvedčil aj pri tvorbe copywritingu. Viac o tom samostatný článok Ako písať blog?

Ohodnoťte užitočnosť obsahu

Recommended Posts