Čo je anchor text

Anchor text je text, ktorý sa používa na označenie hypertextového odkazu v HTML dokumente. Tento text je zvyčajne farebne odlíšený a podčiarknutý v textovej časti webu. Kliknutím na anchor text prejdete na odkazujúcu stránku alebo na konkrétnu časť danej stránky.

Anchor text je dôležitý pre vyhľadávače ako Google, pretože poskytuje kontextové informácie o stránke, na ktorú odkazuje. Napríklad, ak je anchor text “najlepšie recepty na koláče”, vyhľadávače môžu predpokladať, že stránka, na ktorú odkazuje, poskytuje informácie alebo zdroje týkajúce sa receptov na koláče. Vyhľadávače tieto informácie používajú na určenie relevancie a kvality stránky pre určité vyhľadávacie dotazy.

Anchor text môže byť v niekoľkých formách, napríklad:

  1. Presný text: Anchor text je presne zhodný s kľúčovým slovom stránky, na ktorú odkazuje. Napríklad, ak by stránka o online marketingu mala odkaz na stránku o online marketingu s anchor textom “online marketing”.
  2. Čiastočná zhoda: Anchor text obsahuje kľúčové slovo, ale nie je presne zhodný. Napríklad, “moderné marketingové služby”.
  3. Značkový text: Anchor text je názov značky alebo spoločnosti. Napríklad, “Weidinger”.
  4. Generický text: Anchor text je obecný výraz ako “kliknite tu” alebo “viac informácií”.
  5. Obrázok: Ak je obrázok použitý ako odkaz, alt text obrázka sa stáva anchor textom.

Pri vytváraní anchor textu je dôležité udržiavať diverzitu a prirodzenosť, aby ste sa vyhli možnej penalizácii zo strany vyhľadávačov za nadmerné alebo manipulatívne používanie kľúčových slov. Okrem toho, dobrý anchor text by mal byť relevantný a užitočný pre používateľov, čo pomáha zlepšiť používateľskú skúsenosť na webe.

Ako sa zapisuje Anchor text

Anchor text sa zapíše do HTML kódu pomocou “a” značky (odkazovej značky). Tu je príklad, ako to môže vyzerať:

<a href=”https://www.example.com”>Toto je anchor text</a>

V tomto príklade, “Toto je anchor text” je anchor text, ktorý by bol viditeľný a klikateľný na webovej stránke. URL “https://www.example.com/”, čo je miesto, na ktoré by používateľ bol presmerovaný po kliknutí.

Pre úplnosť, tu je ešte príklad, ako použiť obrázok ako odkaz s alt textom ako anchor textom:

<a href=“https://www.example.com”> <img src=“obrazok.jpg” alt=“Toto je anchor text”> </a>

V tomto príklade, obrázok s názvom “obrazok.jpg” je použitý ako odkaz. “Toto je anchor text” je alternatívny text obrázka, ktorý by sa použil ako anchor text.

Ohodnoťte užitočnosť obsahu

Recommended Posts