Čo je to alt text

Alt text, alebo “alternatívny text”, je textový popis obrázku na webe, ktorý sa zobrazí, ak sa obrázok nemôže načítať alebo, ak ho prezerá užívateľ so zrakovým postihnutím pomocou čítačky obrazovky a pomáha rôznym technológiám, ako sú vyhľadávače i čítačky lepšie pochopiť, čo je na obrázku.

Je dôležitý pre prístupnosť webových stránok, pretože umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím, aby lepšie pochopili obsah webovej stránky. Okrem toho je využívaný vyhľadávacími robotmi pri indexovaní a kategorizovaní obrázkov, čo zlepšuje aj SEO optimalizáciu (Search Engine Optimization) webovej stránky.

Ako vyzerá alt text v html?

<img src=”obrazok-slnka.jpg” alt=”Slnko súmraku s oranžovými a purpurovými oblakmi”>

V uvedenom príklade je “obrazok-slnka.jpg” cesta k obrázku slnka počas súmraku a alt text parameter popisuje obrázok ako “Slnko súmraku s oranžovými oblakmi”.

Dobrá rada

  1. Presnosť a výstižnosť: Parameter má presne popisovať obsah obrázku. Napríklad, ak obrázok zobrazuje konkrétnu osobu, opis by mal túto osobu identifikovať.
  2. Použitie kľúčových slov: Môže byť dobrým miestom na zahrnutie kľúčových slov pre SEO. Je dôležité, aby to bol prirodzený a v súlade s obsahom obrázku.
  3. Dĺžka: Platí pravidlo, že alt text by mal byť stručný a presný. Google zvyčajne indexuje prvých 125 znakov alt textu.
  4. Použitie aj v logách či ikonách: Pri obrázkoch, ktoré slúžia ako tlačidlá alebo odkazy, by alt text mal opisovať, kam vedie odkaz a nie len, čo obrázok zobrazuje. Napríklad, ak máte logo, ktoré odkazuje na domovskú stránku, parameter by mal obsahovať: “Logo – odkaz na domovskú stránku”.

Tip na tvorbu

  • Popíšte pôvodný zámer obrázku.
  • Nenechávajte pole parametra prázdne. Vždy je najlepšie pridať relevantný popis. A to aj v prípade, ak je obrázok iba dekoratívneho charakteru a nemá žiadny význam pre obsah.
  • Vyhnite sa nadmernému opakovaniu kľúčových slov.
  • Neužívajte frázy ako “obrázok” alebo “foto”.
  • Nezabudnite na formátovanie: Píšte alt tak, ako by ste písali obsah na webe. Používajte správnu gramatiku a interpunkciu.

Pripomeňme si, že kvalitný alt text vytvára lepšiu skúsenosť pre všetkých užívateľov. Nie iba pre tých so zrakovým postihnutím. Rovnako zlepšuje viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Doporučujem na preštudovanie aj Alt text SEO.

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts