Skip to content

TELEMARKETING

PRIAMY MARKETING PRE VÝKONNÉ OBCHODNÉ TÍMY

Telemarketing

Telefónny marketing pre B2B

Je pravda, že na uzatváranie obchodov potrebujeme vytvárať príležitosti? Samozrejme. Platí paralela, čím viac relevantných stretnutí, tým zvyšujeme pravdepodobnosť predaja produktu. V B2B prostredí platí, že schopnosť vygenerovať nový lead znamená až 80 % úspechu, že predáme produkt.

Ako generovať leady? Telemarketingom. Výkonný a overený nástroj obchodníkov, ktorý dlhodobo dosahuje vysoké konverzie. 

Prevezmeme zodpovednosť za aktívny telemarketing a zabezpečíme, aby vaším obchodným tímom boli vytvárané príležitosti pre trhový rast.

Peter Weidinger - podpis

Telemarketing

Telemarketing je považovaný za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Ak potrebujete získať nových zákazníkov, osloviť už existujúcich alebo zistiť, aký je potenciál vašich produktov či služieb na trhu, telemarketing je riešenie.

 

Služby, za ktoré nesieme zodpovednosť

  • Dohadovanie obchodných stretnutí
  • Akvizícia nových zákazníkov
  • Retenčné programy
  • Uvítacie telefonáty
  • Prieskum trhu

Akvizícia nových zákazníkov

Dnešný konkurenčný boj na trhu produktov a služieb je nekompromisný. Každá spoločnosť, ktorá sa chce v tomto náročnom podnikateľskom prostredí presadiť, potrebuje neustále rásť a získavať nových zákazníkov.

Naším cieľom je poskytnúť vám efektívny akvizičný kanál, ktorý prinesie nielen nové obchodné príležitosti, ale aj zvýši povedomie o značke a pomôže osloviť širší okruh potenciálnych zákazníkov.

Okrem aktívneho oslovovania nových zákazníkov (Cold Calls) vám ponúkam i služby zamerané na získavanie súhlasu s ďalším oslovením. To znamená, že vytvoríme databázu klientov, ktorých už môžete priamo osloviť, respektíve vaši obchodní zástupcovia.

Vďaka takto vytvorenej a pravidelne aktualizovanej databáze klientov je už potom hračka vyselektovať vhodnú cieľovú skupinu presne podľa vášho zadania a kritérií. Danú skupinu zákazníkov následne oslovíme prívetivou a nenútenou formou.

Prirodzene, telefonickú akvizíciu nových zákazníkov vám vhodne doplním aj ďalšími marketingovými nástrojmi, akými je napríklad direct e-mailing s marketingovými informáciami o vašej spoločnosti a ponúkaných produktoch či službách.

Prostredníctvom týchto výkonných marketingových nástrojov sa vám otvára príležitosť pre úspech na vysokokonkurenčných trhoch.

Dohadovanie obchodných stretnutí

Pre obchodné tímy, ktorých úlohou je uzatvorenie nových kontraktov. Definujeme si organizácie, ktoré sú relevantným zákazníkom pre váš obchodný model, vypracujeme telemarketingový program a začneme aktívne navolávanie nových stretnutí. 

Pracujeme s vaším CRM systémom a reportujeme každý telefonát. Odosielame emaily z vašej domény a držíme takú profesionalitu, že potenciálny zákazník má pocit, ako by volala osoba z vášho tímu.

Stretnutia zapisujeme do zdieľaných kalendárov a automatizovaným procesom odosielame deň pred stretnutím alebo v deň stretnutia pripomínajúce SMS.

Z prieskumu LinkedIn vyplýva, že až 73 % obchodníkov, ktorí majú kompetenciu vytvárať presale uviedlo, že studené telefonáty je ich najhoršia pracovná aktivita. 

Pomôžte vášmu tímu, aby sa sústredil na činnosti potrebné pre uzatváranie obchodov. Váš telemarketing prevezmem na svoju zodpovednosť. 

Uvítacie telefonáty

Uvítacie telefonáty sú nutným predpokladom na otvorenie priestoru pre ďalšiu komunikáciu s potenciálnym zákazníkom. V oblasti ponuky nových produktov a služieb vám pomôžu vytvoriť u klienta spokojnosť s nákupom a kvalitný prvý dojem. Prirodzená príležitosť, ako oboznámiť zákazníka s vaším existujúcim systémom zákazníckej starostlivosti.

Uvítací telefonát realizujeme pre každého vášho nového zákazníka. Poďakujeme mu vaším menom a uistíme ho, že jeho rozhodnutie bolo tou správnou voľbou.

Pomôžeme vám tak vytvoriť „puto“ medzi zákazníkom a vašou firmou už hneď od začiatku. Získajte výhodu pred konkurenciou a vytvoríte si už od začiatku lojálneho zákazníka.

Ako ich realizujeme? V prvom rade predstavíme vašu spoločnosť. Následne zákazníka informujeme o cieľoch telefonátu a snažíme sa u neho vzbudiť záujem. Na základe otázok a pripomienok zákazníka zistíme pre vás jeho postoj, prípadný záujem, priania a potreby.

Podľa formy jednania a priebehu telefonátu zvolíme najvhodnejší spôsob prezentácie vašej ponuky priamo na daného zákazníka.

Prieskum trhu

V situácii, kedy potrebujete dôkladne poznať názory vašich zákazníkov. Telefonický prieskum je nástroj, pomocou ktorého získavame poznatky priamo z trhu. Významnou prednosťou telefonického prieskumu je adresnosť, možnosť flexibilne reagovať na potreby a skúsenosti zákazníkov.

Telefonický prieskum je marketingový kanál aj v prípade, že plánujete uviesť na trh nový produkt a radi by ste vopred poznali, aké reakcie môžete očakávať.

Formou prieskumu trhu vám doručíme aj odpovede, aké je povedomie o vašej spoločnosti a značke. Zistíme, aká je spokojnosť vašich zákazníkov s poskytovanými službami a účinnosť reklamnej kampane. Budete disponovať dátami, ktoré pomáhajú pri tvorbe a vyhodnocovaní marketingových aktivít.

Získate tak odpovede na otázky, ktoré v aktuálnom čase  budete potrebovať.

Retenčné programy

Udržateľnosť zákazníka. Tak môžeme vnímať slovo „retencia“. Cieľom retenčného programu je minimalizovať odchodovosť existujúcich zákazníkov

Pamätajme, že pravdepodobnosť predaja ďalšieho produktu existujúcemu zákazníkovi je násobne vyššia ako pravdepodobnosť predaja novému zákazníkovi. To je dôvod, prečo sa oplatí investovať energiu pre vybudovanie stálej klientely.

Myslíme však na to, že pre kvalitný retenčný program je kľúčové poznať svojich zákazníkov. Najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou sú v tomto smere telemarketingové aktivity.

Zistíme pre vás čo najviac informácií, ktoré vám pomôžu udržať si zákazníka aj v budúcnosti. Napríklad spoznáte, aké sú u nich trendy, prečo považujú vašu firmu za unikátnu, čo im prekáža v ďalšom nákupnom procese a čo je ich motivujúci apel.

Vytvorené pre vás

Analyza trhu. Ake metriky sledujeme?

Metriky online marketingu. Čo analyzovať?

Na aké metriky online marketingu sa sústrediť? V rokoch 2020 a 2021 sme boli svedkami výrazného rastu používateľov elektronického obchodu v našej histórii.
Čítať ďalej
Ako predávať cez internet

Ako predávať na internete? Pracujete so 6 fázami

Príliš často si kladieme otázku, ako efektívne predávať na internete? Maloobchodníci myslia, že nákup zákazníkov je úplne náhodný a teda, že produkty oslovujú len určitých zákazníkov.
Čítať ďalej
Ako na úspešný e-mailing? Týchto 5 bodov treba dodržať

Ako na úspešný e-mailing? 5 bodov, ktoré dodržujte

Myslíte si, že e-mail je už mŕtvy marketingový kanál? Ste na omyle, dnes totižto e-mail používa v priemere viac ako 4 miliardy ľudí, čo z neho robí celosvetovo najpoužívanejšiu platformu.
Čítať ďalej

Referencie

O internetový online marketing sa starám spolu s elitnou agentúrou

effectix

Tvoríme 50-členný tím skúsených špecialistov na slovenskom a českom trhu. Odovzdávame 12 ročné skúseností z viac ako 2 500 zrealizovaných projektov.

Klienti, ktorým pomáhame, aby ich biznis rástol

Aby sme vám odovzdali vždy aktuálne trendy a zaručili odbornosť, kontinuálne „makáme“ na vzdelávaní. Certifikáty effectix.