E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

20 pokročilých operátorov vyhľadávania na Google

TOP 20 pokročilých operátorov vyhľadávania na Google

Získajte silné poznatky, ktoré vám pomôžu vo vašich marketingových aktivitách. Využite nasledujúce pokročilé operátory a príkazy vyhľadávania Google vo svoj prospech.

Vyhľadávač Google je sám o sebe silný nástroj. Môžete ho použiť na nájdenie takmer čohokoľvek. Ale vedeli ste, že ho môžete použiť aj na dosahovanie iných výsledkov?

Ak chcete vylepšiť svoje marketingové aktivity vo vyhľadávačoch, musíte vedieť o pokročilých operátoroch vyhľadávania Google. S vhodným operátorom vyhľadávania budú vaše príkazy na Google efektívnejšie a presnejšie ako kedykoľvek predtým.

Pokročilé operátory vyhľadávania Google vám môžu poskytnúť silné poznatky, ktoré pomáhajú pri SEO a auditoch, stratégii obsahu, výskume kľúčových slov a oveľa viac.

Odhalenie pokročilých operátorov vyhľadávača

Čo sú operátory vyhľadávania Google? Sú to špeciálne príkazy a znaky, ktoré rozširujú možnosť štandardného textového vyhľadávania. Na použitie konkrétneho operátora vyhľadávania ho jednoducho zadajte priamo do poľa Google (rovnakým spôsobom, ako keby ste vykonávali textové vyhľadávanie). Pokročilé operátory vyhľadávania Google vám poskytnú oveľa konkrétnejšie výsledky. Predstavte si, že vyhľadávate “Blog o marketingu” na Google a dostanete viac ako 730 miliónov výsledkov.

Ak však použijete operátor allintitle, ktorý je jedným z pokročilých operátorov vyhľadávania Google, o ktorých vám poviem nižšie, môžete to znížiť len na 14,6 milióna výsledkov, pretože vám budú zobrazené len výsledky, ktoré majú “Blog o marketingu” v názve stránky.

Pravidlá operátorov vyhľadávania, ktoré je potrebné dodržiavať

Existujú dve dôležité ‘pravidlá’, ktoré by ste mali dodržiavať pri zlepšovaní webového vyhľadávania:

 • Ak interpunkcia nie je súčasťou operátora vyhľadávania, Google ju zvyčajne ignoruje.
 • Vyhnite sa medzerám medzi vaším symbolom alebo slovným príkazom a vaším vyhľadávacím výrazom. Napríklad, site:weidinger.sk bude fungovať, ale site: weidinger.sk už nie.

Operátory vyhľadávania Google

1. site:

Operator site:

Príkaz site: Ako ste možno uhádli, tento operátor vám umožňuje vyhľadávať obsah, ktorý je hostovaný na konkrétnej doméne.

Ak chcete prehľadať konkrétne webové stránky, ako je Wikipedia alebo YouTube, ale nie iné stránky, site:youtube.com alebo site:wikipedia.org je to, čo potrebujete.

Použitie site:

Existuje mnoho prípadov použitia tohto konkrétneho príkazu. Možno najbežnejší je zistiť, aký počet stránok Google zaindexoval pre danú doménu.

2. cache:

Operator cache:

Jednoducho povedané, operátor cache: umožňuje nájsť najnovšiu uloženú verziu konkrétnej webovej stránky.

Použitie cache:

Ak ste nedávno urobili aktualizáciu obsahu alebo zmenili dizajn, tento príkaz vám ukáže, či a kedy Google prehliadal nové zmeny.

3. related:

Operátor Related

Tento operátor vyhľadávania môžete použiť na nájdenie webových stránok, ktoré súvisia s danou doménou. Má to však zmysel iba pre veľké domény, ako je napríklad zoznam.sk.

Použitie related:

Príkaz related: použite na podrobný pohľad na to, ako Google kategorizuje stránku v porovnaní s konkurenciou. Toto je nesmierne cenné pri analýze, kedy sa snažíte pochopiť, kto sú vaši digitálni konkurenti.

4. inanchor:

Operátor inanchor

Tento pokročilý operátor vyhľadávania Google sa používa, keď chcete nájsť stránky obsahujúce prichádzajúce odkazy s určitým kotvacím textom.

V uvedenom príklade sa zobrazí 13 000 výsledkov s akýmikoľvek stránkami, ktoré obsahujú kotvací text, v ktorom sa nachádza slovo “peter weidinger”.

Poznámka: Nemôžete očakávať presné globálne výsledky, pretože údaje sú len vzorkované.

Použitie inanchor:

Tento príkaz je užitočný pri hodnotení príležitostí pre budovanie odkazov alebo zisťovania konkurenčných odkazov pre audit.

5. allinanchor:

allinanchor

Tento operátor rozširuje príkaz inanchor: z vyššie uvedeného textu a je zmysluplný, keď chcete vykonať výskum stránok, ktoré zahŕňajú všetky slová v prichádzajúcom kotviacom texte.

Napríklad môžete vidieť výsledky pre stránky s kotvacím textom, ktorý obsahuje obe slová “weidinger.sk”.

6. inurl:

inurl

Ak chcete nájsť stránku na webovej stránke, ktorá obsahuje konkrétne slovo (alebo slová) v samotnej URL, potom je inurl: operátor vyhľadávania Google, ktorý by ste mali použiť.

Použitie inurl:

Tento vyhľadávací príkaz je mimoriadne užitočný pre: Diagnostiku problémov s indexáciou (inurl:tag na identifikáciu zaindexovaných stránok blogových tagov). Inšpiráciu obsahu naprieč témami, ktoré skúmate. Identifikáciu príležitostí pre hosťujúce príspevky (inurl:guest-post).

7. allinurl:

Allinurl

Tento pokročilý operátor vyhľadávania Google ešte viac upresní príkaz inurl: tým, že vráti iba výsledky, ktoré obsahujú všetky definované slová v URL.

8. intitle

Intitle

Tento operátor vám umožňuje nájsť výsledky, ktoré sú viac cielené na určité vyhľadávací slová alebo frázy. Na obrázku vyššie je viac ako 50 000 výsledkov, ktoré obsahujú jeden z termínov v názve stránky.

Použitie intitle:

Toto je skvelá vyhľadávacia funkcia na nájdenie príležitostí pre hosťujúce príspevky a kontrolovania úrovne konkurencieschopnosti kľúčových slov na základe počtu vrátených výsledkov pre slovo.

9. allintitle:

Podobne ako vyššie uvedené premenné, príkaz allintitle: ešte viac upresňuje vrátené výsledky tak, aby obsahovali všetky slová v názve stránky.

Napríklad výsledky, ktoré obsahujú všetky slová “peter weidinger”.

10. intext:

intext

Hľadáte konkrétne slovo alebo frázu niekde v obsahu? Operátor intext: vám umožňuje nájsť termíny, ktoré sa objavujú v akejkoľvek časti webovej stránky, od názvu stránky až po jej obsah.

Použitie intext:

Osobne tento príkaz najčastejšie používam na nájdenie príležitostí pre budovanie odkazov. Na príkladovom snímku obrazovky vyššie je viac ako 186 000 stránok s termínom “sponzorovaný odkaz”.

Nasledujúce pokročilé operátory vyhľadávania nám pomôžu ešte viac upresniť tieto výsledky.

11. allintext:

allintext

Tento operátor pomáha upresniť vyhľadávanie len stránky, ktoré obsahujú hľadané hodnoty v texte stránky.

Modifikácia operátora z intext: na allintext: odstráni takmer 184 570 výsledkov.

Poznámka: Tento operátor nezohľadňuje blízkosť slov na stránke, ale iba to, že sa na stránke nachádzajú. Inými slovami, slová nemusia byť vo fráze alebo blízko seba.

12. around(X)

around_x

Príkaz around(X) zohľadňuje blízkosť slov tým, že obmedzí vaše výsledky na stránky, ktoré obsahujú hľadané slová vo vzdialenosti ‘X’ slov od seba. Maximálna medzera alebo vzdialenosť medzi slovami je označená akýmkoľvek číslom uvedeným v zátvorkách.

Použitie around(x):

Hoci tento príkaz málokedy používam, môže byť užitočný pri hľadaní citátov, viet alebo odkazov, ktoré si nepamätáte.

13. filetype

filetype

Keď použijete operátor vyhľadávania filetype: v spojení s kľúčovým slovom, obmedzíte výsledky na určité typy súborov, ktoré obsahujú kľúčové slovo.

14. daterange:[XXXXX-XXXXX]

Datarange

Môže sa vám tento príklad zdať trochu nezrozumiteľný.  Ale pokročilý operátor vyhľadávania daterange: zobrazuje výsledky vyhľadávania v určenom počte dní (intervale), ktoré uvediete. Avšak informujem, že pre použitie zápisu vychádzam z Julianského formátu. Aby ste sa vyhli akýmkoľvek chybám, odporúčal by som použiť tento Julian Date Converter.

Použitie daterange:

Toto môže byť užitočné pri určovaní objemu obsahu publikovaného na určitú tému počas konkrétneho obdobia. Napríklad na snímke obrazovky vyššie bolo od 1.1. 2023 do 1.2. 2023 publikovaných 194 000 kusov obsahu na tému online marketing na .sk doméne.

15. OR

Toto je jeden z operátorov vyhľadávania, ktorý ste pravdepodobne už niekoľkokrát použili a možno aj bez toho, aby ste vedeli, čo robí.

Ak chcete kombinovať vyhľadávania, jednoducho pridajte veľké písmená OR medzi svoje vyhľadávacie výrazy (kľúčové slovo1 OR kľúčové slovo2). Google zobrazí výsledky, ktoré spĺňajú buď prvý vyhľadávací výraz alebo druhý. Rýchly tip: Ak je váš caps lock nefunkčný, operátor (|) poskytne rovnaké výsledky.

Použitie OR:

Toto je pravdepodobne najužitočnejšie pri vyhľadávaní, kedy potrebujete informácie o viac ako jednej položke.

16. “keyword”

Online marketing

Keď používate úvodzovky pri vyhľadávaní na Google, v podstate obmedzujete výsledok vyhľadávania na presne zodpovedajúcu frázu. Google zobrazí každú webovú stránku, ktorá má túto konkrétnu frázu vo svojom textovom obsahu, titulku alebo popise.

Použitie “keyword”:

Okrem toho, že zjemňuje vrátené výsledky pre dotaz, modifikátor vyhľadávania “” je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako nájsť možné duplicity. Skopírujte celý odstavec zo svojho obsahu, vložiť ho do úvodzoviek a zistíte, či vám náhodou niekto neukradol content.

17. -keyword

-keyword

Znak mínus (-) je jednoduchým nástrojom, ktorý môžete použiť, ak chcete z výsledkov vynechať určitý vyhľadávací termín/ tému. V uvedenom príklade budú vrátené výsledky súvisiace so SEO, ale nie s PPC. Tip: Pridajte ďalšie vylúčenia na filtrovanie najšpecifickejších výsledkov.

Použitie príkazu -keyword

Tento príkaz je prospešný, ak hľadáte niečo, čo má viac ako jeden význam, pričom chcete ostatné významy vylúčiť.

18. @

@

Hľadáte konkrétny výsledok z sociálnych médií? Pridaním modifikátora @ na začiatok vášho dopytu, zobrazíte výsledky špecifické pre sociálne médiá.

Poznámka: Toto je síce uvedené na zozname vylepšení vyhľadávania Google, ale nie vždy funguje správne.

Použitie príkazu @

Tento príkaz je najužitočnejší pri hľadaní informácie z oficiálnych kanálov danej spoločnosti.

19. source:

source

Príkaz source: vám umožňuje vyhľadávať konkrétne zdroje pre danú tému v Google News.

Použitie príkazu source:

Hoci je to obmedzené len na Google News, ak hľadáte zdroje článkov alebo potenciálnych partnerov na odkazy, ktorí písali o podobnej téme, tento príkaz sa určite môže zísť.

20. *

Hviezdicka

Ak chcete získať viac zhôd, môžete využiť operátor znakov (*). Ak je tento znak umiestnený medzi termínmi, dostanete všetky variácie frázy. To je užitočné pri hľadaní napríklad citátie.

Použitia príkazu *:

Podobne ako vo vyššej situácii, tento príkaz môže byť užitočný pri technických auditoch alebo údržbe vlastnej domény. Vyžaduje si to však kombináciu niekoľkých príkazov. Jednoducho pridajte operátor zástupných znakov * pred príkaz site: a vylúčte akékoľvek výsledky -www.

Vyhľadávanie pre interný linkbuilding

Kľúčové slová

Každý deň využívam vyhľadávacie príkazy na objavenie príležitostí pre interné prelinkovanie alebo predchádzaniu duplicitným témam. Skôr, ako začnete, nižšie uvedený príkaz vám ukáže, či a koľko podobných stránok na dané kľúčové slová už bolo publikovaných.

 • [topic] site:yoursite.com

Ak vidíte podobný nadpis, je vhodné prehodnotiť starší príspevok alebo hľadať alternatívnu tému.

Nájdite existujúce odkazy

Pridanie interných odkazov je pre rámci SEO dôležité. Pomocou nižšie uvedeného príkazu vyhľadajte všeobecné témy, ktoré sú pokryté kľúčovým slovom.

 • site:yoursite.com intext:topic

Pridajte interných odkazov na váš nový príspevov

Keď vypublikujete nový príspevok publikovaný, pridajte na neho z iných interných odkazov link. Novému príspevku to pomôže pri indexovaní a prenesie sa na neho aj časť existujúcej autority.

 • site:yoursite.com intext:topic -site:yoursite.com/your-published-url

Mal pre vás tento článok hodnotu? Zdieľajte ho svojmu okoliu.

Facebook
LinkedIn
Email

Riešenia na dosah ruky. Moje služby pre vás

PPC marketing

zviditeľnite svoj biznis platenou reklamou
380 bez DPH mesačne
 • NASTAVENIE ÚČTU GOOGLE ADS
 • PREPOJENIE ANALYTICKÝCH ÚČTOV
 • OPTIMALIZÁCIA AKTÍVNYCH KAMPANÍ
 • SPRÁVA EXISTUJÚCICH KAMPANÍ
 • TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANí

ONLINE MARKETING

kompletný online marketing pre malé a stredné firmy
890 bez DPH mesačne
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
 • GOOGLE REKLAMA
 • SEO Optimalizácia
 • E-MAIL MARKETING
 • CONTENT MARKETING

SEO

získajte návštevníkov webu, ktorí konvertujú
580 bez DPH mesačne
 • SEO AUDIT WEB STRÁNKY
 • SEARCH CONSOLE
 • GOOGLE ANALYTICS 4
 • GOOGLE MY BUSINESS
 • GOOGLE TAG MANAGER

Naposledy napísané

Máte otázky? Pýtajte sa

Kto dokáže klásť otázky, ten dokáže riadiť svoju budúcnosť.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis